nieuws

Eindloonregeling verliest terrein in pensioenland

Archief

Pensioenuitkeringen op basis van het laatstverdiende salaris komen steeds minder vaak voor. De eindloonregeling moet terrein prijsgeven aan de beschikbare premieregeling en vooral de middelloonregeling.

Die tendens blijkt uit de jongste Pensioenmonitor 2003, die de toezichthoudende Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) heeft opgesteld. Tussen januari 2002 en dezelfde maand van dit jaar zijn 35 pensioenfondsen overgestapt van een (gematigde) eindloonregeling naar een andersoortige pensioenregeling. Van de 858 (889) bedrijfstak-, beroeps- en ondernemingspensioenfondsen had begin dit jaar iets minder dan de helft een eindloonregeling, tegen nog 53% een jaar eerder. Het aandeel van de middelloonregeling steeg tot 22,5% (19,9%) en dat van de beschikbare premieregeling tot 8,2% (8,5%).
Het aantal deelnemers met een pensioenregeling op basis van eindloon bleef vrijwel gelijk: iets meer dan drie miljoen mensen. Het bijbehorende marktaandeel zakte echter tot 52,4% (56,0%). Begin dit jaar bouwden ruim twee miljoen mensen een pensioen op basis van hun gemiddelde salaris op, tegen nog geen 1,8 miljoen een jaar eerder: in percentages 35,8 tegen 32,8.
Beschikbare premie
De beschikbare-premieregeling heeft – qua deelnemers – een marktaandeel van 3,4% tegen 2,6% een jaar eerder: in absolute getallen 193.342 tegen 142.874 mensen. Vijf jaar geleden hadden 52.606 mensen (1,1%) zo’n moderne pensioenregeling waarbij de deelnemer het beleggingsrisico draagt. In die jaren is de voorziening pensioenverplichtingen voor beschikbare premieregeling gegroeid van e 0,7 mld tot e 2,7 mld. De jaarlijkse premiebijdrage hiervoor is tussen 1999 en 2003 gestegen van e 101 mln tot e 246 mln.
In totaal incasseren de pensioenfondsen op jaarbasis e 12,6 (10,9) mld aan premies, waarvan e 8,0 mld richting bedrijfstakpensioenfondsen gaat en e 3,8 mld richting ondernemingspensioenfondsen. In aantallen deelnemers zijn deze twee soorten fondsen goed voor 4,8 miljoen respectievelijk 0,9 miljoen.
Van alle fondsen heeft 43,5% de pensioenverplichtingen deels of geheel herverzekerd; in deelnemers gaat het om 9,6%. Ander opvallend gegeven in de Pensioenmonitor – in het licht van de huidige politieke discussies – is dat bij 29% van de fondsen (39% van de deelnemers) de pensioen(richt)leeftijd vóór 65 jaar ligt.

Reageer op dit artikel