nieuws

Eigen ziekenfondslabel IAK

Archief

IAK Verzekeringen voert nu ook, met het oog op gemengde collectiviteiten, onder eigen label ziekenfondsverzekeringen van VGZ.

IAK Verzekeringen – een volmachtbedrijf en assurantiemakelaar die deel uitmaakt van de captiveketen Unirobe van AXA – zegt in ons land de grootste gevolmachtigde op ziektekostengebied te zijn. “De volmachtportefeuille bevat vele grote ziektekostencollectiviteiten met in het totaal 140.000 ziektekostenverzekerden”, zegt commercieel directeur Rob Somers. Het gaat hierbij om volmachten van diverse verzekeraars onder wie VGZ. Met het oog op gemengde collectiviteiten en met het oog op de toekomstige basisverzekering vindt IAK het wenselijk ook een eigen ziekenfondslabel te hebben. De ziekenfondsmogelijkheid is eind augustus ingegaan, maar zal uiteraard pas rond de jaarwisseling effect hebben.
De werkgevers kunnen bij de ziektekostencollectiviteit een contract sluiten voor Bedrijfszorg. Hierbij gaat het om interventiemogelijkheden om bij zieke werknemers het ziekteverzuim te beperken of te voorkomen. Via Bedrijfszorg worden (al dan niet op de ziektekostenpolis gedekte) mogelijkheden aangedragen en in gang gezet.

Reageer op dit artikel