nieuws

Eigen Huis opent meldpunt risicovolle hypotheken

Archief

Vereniging Eigen Huis heeft op haar website een meldpunt voor risicovolle hypotheekconstructies geopend. De vereniging wil in kaart brengen wie bij welke geldverstrekkers dergelijke constructies zijn aangegaan. Inmiddels hebben zich ruim 120 mensen gemeld.

De focus ligt op hypotheken met een overwaardeconstructie die is gebaseerd op beleggingen. Volgens Eigen Huis is bij veel van zulke hypotheken niet voldoende gewaarschuwd voor de risico’s. “Er is een aantal gevallen bij Vereniging Eigen Huis bekend waarin geldverstrekkers hypotheken met een veel te hoog risico aan consumenten hebben verkocht. Het lijkt erop dat dit veel vaker is voorgevallen.”
Een hypotheek is volgens Eigen Huis risicovol als minimaal zes keer het bruto jaarinkomen is geleend, de maandlasten deels uit beleggingsopbrengsten worden betaald én de klant zelf aangeeft dat de maandlasten niet meer kunnen worden betaald als het beleggingspotje leeg is. Is aan een van deze drie voorwaarden niet voldaan, dan geldt de bezoeker niet als een potentieel ‘schrijnend geval’.
“Vooral hypotheken waarbij de overwaarde van de woning is gebruikt voor het afsluiten van een hogere hypotheek én waarbij de opbrengsten van de beleggingen worden gebruikt om de maandelijkse hypotheeklasten te drukken kunnen leiden tot schrijnende gevallen, waarbij bet bezit van het eigen huis zelfs in gevaar komt.”
Eigen Huis wil pas over twee weken meer zeggen over de inhoud van de meldingen en wat zij ermee gaat doen. “We hebben tijd nodig om de meldingen te evalueren en in een aantal gevallen moeten we nog informatie opvragen.” Onder de ruim 120 mensen die zich hebben gemeld, is ook een aantal klanten van Wagner & Partners en Postbank (MeerWaarde Hypotheek). “De recente media-aandacht is voor veel mensen een reden geweest om ons meldpunt op te zoeken”, zegt De la Porte, die aangeeft dat Eigen Huis al bij de introductie van de MeerWaarde Hypotheek kritiek heeft geleverd bij Postbank. “Een aantal van onze kritiekpunten is toen overgenomen.”
Spaaradvies
In november 2002 opende de vereniging al eens een meldpunt voor consumenten die de overwaarde uit hun woning via een hogere hypotheek hadden benut voor beleggingen en de hypotheekrente ten onrechte fiscaal hadden afgetrokken. Het meldpunt werd toen opgezet na onrust rond vijftig klanten van Aegon-dochter Spaaradvies die een naheffing hadden ontvangen van de Belastingdienst wegens onterechte hypotheekrenteaftrek.
“We hebben daarover uiteindelijk ruim honderd meldingen ontvangen”, zegt De la Porte. Eigen Huis was bang dat net als de Spaaradvies-klanten nog tal van andere woningeigenaren door onjuist of onduidelijk advies te veel rente hadden afgetrokken. “Ons vermoeden werd echter niet bevestigd: het probleem bleek alleen bij de klanten van Spaaradvies te spelen.”
Daarmee is ook de suggestie weggenomen dat het adviesprobleem zou zitten in de gebruikte software van het toenmalige Royal, die landelijk door tussenpersonen werd gebruikt.

Reageer op dit artikel