nieuws

Eiffel ontwikkelt reserverings- model voor de letselschadelast

Archief

De consultancy-organisatie Eiffel heeft een specifieke reserveringsmethodiek ontwikkeld voor de toekomstige schadelast in letselschade.

Binnen de letselschadebehandeling wordt na een schademelding, waarbij meestal pas summiere informatie voorhanden is, een reserve in financiële administratie vastgelegd. Na verloop van tijd moet worden gekeken in hoeverre die aanvangsreserve nog actueel is.
Bij de behandeling van letselschades die meerdere jaren in beslag nemen, kan het gereserveerde bedrag bij afwikkeling uiteindelijk te laag blijken te zijn. Immers, de jaren die nodig waren om de letselschade te regelen, waren onderhevig aan diverse ontwikkelingen. Naast de ontwikkeling binnen het dossier moet ook rekening worden gehouden met onder meer de overheid die zich meer en meer terugtrekt, de buitengerechtelijke kosten, ontwikkelingen binnen de vergoedingsfeer van huishoudelijke hulp, de hoogte van smartengeldvergoedingen etc.
Smartengeldbundel
Eiffel ontwikkelde daarom een veelomvattend reserveringsmodel. Binnen dit model worden, naast het smartengeld, diverse schadecomponenten toonbaar gemaakt. Zo is er de mogelijkheid om direct te reserveren op zaakschade, medische kosten, verlies van arbeidsvermogen, economische kwetsbaarheid, huishoudelijke hulp etc.
Bijzonder is dat voor de bepaling van het smartengeld er een verwijzing is naar de smartengeldbundel 2003 van de ANWB. Het berekeningsprogramma hanteert de letselcategorieën zoals deze in de bundel worden aangehouden.

Reageer op dit artikel