nieuws

Eerste sekseneutrale tarieven voor pensioenen

Archief

De Goudse en Winterthur hebben, voorzover bekend als eerste, unisekstarieven ingevoerd voor pensioenverzekeringen. De sekseneutrale tarieven zijn een gevolg van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen, die gelijke uitkeringen bij pensioenverzekeringen voorschrijft.

De Goudse heeft de gelijke premies voor mannen en vrouwen standaard ingebracht in het nieuwste pensioenproduct FlexxPensioen, een beleggingsgebonden pensioenregeling. Winterthur heeft de sekseneutrale tarieven per 1 januari ingevoerd voor de collectieve risicoverzekeringen ter dekking van het ANW-hiaat.
Volgens Tom van Beek, Hoofd Leven Collectief van Winterthur, kunnen de verzekeraars op termijn niet onder de invoering van de unisekstarieven uit. “Veel maatschappijen hanteren nog verschillende sterftetafels voor mannen en vrouwen en draaien nog om de hete brij heen. In de regel komt bij een vrijwillige aanvullende pensioenregeling – zoals voor de dekking van het ANW-hiaat – de premie volledig ten laste van de werknemer. De eventuele premieverschillen tussen mannen en vrouwen worden dan maar gecompenseerd door de werkgever of er wordt een oneigenlijke eigenbijdrageregeling gecreëerd.”
Van Beek vindt dat invoering van de unisekstarieven echter niet moet worden onderschat. “Voor risicoverzekeringen zijn sekseneutrale tarieven niet zo’n probleem. Maar voor spaarverzekeringen vergt het een grote actuariële omrekening en een gigantische administratieve omslag. De angst is dat je de tarieven continu moet aanpassen, omdat je verzekerdenpopulatie aanzienlijk kan wijzigen en de verhouding man/vrouw dus verandert.” Een ander probleem is de houding van de Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK). “De toezichthouder wil dat je prudent reserveert en op dit moment dus man/vrouw-sterftetafels gebruikt. Je kunt je de problemen voorstellen als je nu al in de praktijk volledig met unisekstabellen werkt.”

Reageer op dit artikel