nieuws

Eenmalig afrekenen betekent nekslag voor doorloopprovisie

Archief

“Voor bedrijven die functioneren als backoffice voor tussenpersonen – en die met een kleine provisiemarge werken – is de regeling van de fiscus de nekslag voor doorloopprovisie. Het zou er op neerkomen dat organisaties als de Federatie van AdviesBureaus (FAB) de volledige provisie dienen af te rekenen met zowel de fiscus als de aangesloten tussenpersonen en derhalve de eigen winstmarge voorfinancieren. Waar wij altijd voorstander waren van doorloopprovisie (ook leven verdient onderhoud bij een klant, als ook het terugboekingsrisico voor onze organisatie) dienen we nu dit loffelijke standpunt te verlaten en zouden de bij ons aangesloten tussenpersonen gedwongen zijn te kiezen voor eigen agentschappen bij levenmaatschappijen.

Dit laatste was niet de bedoeling van die adviseurs die er nou net voor hadden gekozen meer tijd vrij te maken voor hun adviesfunctie en klantencontacten en het beheer van de portefeuille bij de back-office te leggen. Beide opties: een extra administratie in verband met afrekeningen met de fiscus én het administreren van losse agentschappen bij maatschappijen van aangesloten tussenpersonen zet onze marge onder druk en zal derhalve kostenverhogend werken.
De mogelijke keuze van de adviseurs dan maar zelf weer een paar agentschappen te nemen, staat haaks op de wens van de toezichthouder om over een ruim aanbod voor de consument te kunnen beschikken. Immers een back-officeorganisatie beschikt over een ruim aanbod van leveranciers, terwijl het kleinere advieskantoor niet meer bij elke maatschappij welkom is!”
Peter Letschert Federatie van AdviesBureaus (FAB) Gemert

Reageer op dit artikel