nieuws

Eenderde polishouders wisselt van ziektekostenverzekeraar INT

Archief

= De afgelopen twaalf maanden zijn 320.000 ziektekostenverzekerden van verzekeraar veranderd. Dit blijkt uit onderzoek van TNS Nipo.

Van de circa 3,8 miljoen particuliere verzekerden boven de achttien jaar zijn – volgens het onderzoek – er 1,2 miljoen wel eens van verzekeraar veranderd. In de afgelopen twaalf maanden hebben 600.000 verzekerden bij een andere verzekeraar informatie opgevraagd. In deze periode zijn 320.000 verzekerden boven de achttien jaar van verzekeraar veranderd. Het gaat hierbij vooral om werknemers op werkgeverscollectiviteiten. In één op de vijf gevallen was de premie het motief voor de switch. In het totaal valt ongeveer driekwart van de verzekerden onder een collectiviteit.
De verzekerden zijn over het algemeen tevreden over hun verzekeraar en hun polis. Gemiddeld geven zij het rapportcijfer 7,7. Ongeveer 168.000 geven een 5 of een lager cijfer. De ziekenfondsverzekerden zijn minder tevreden. Zij geven gemiddeld een 7,5. Zij stapten ook minder vaak over: 17% van hen is wel eens veranderd tegenover 32% van de particulier verzekerden.

Reageer op dit artikel