nieuws

Eén rechtbank voor alle verzekeringszaken?

Archief

“In AM 14 vermeldt u dat de NBVA een voorstander is van één rechtbank voor alle verzekeringszaken en daarbij de voorkeur geeft aan Den Haag. Dit riekt niet gezond, gelet op de argumenten die de NBVA gebruikt. Men acht het zinvol deze ene rechtbank bij de arrondissementsrechtbank te Den Haag onder te brengen, omdat zich in die plaats al tal van verzekeringsinstanties bevinden en met name ook de Hoge Raad.

Deze argumenten roepen vragen op en met name de vraag welke connecties de bestuursleden hebben om zo dicht bij de Hoge Raad te willen zitten, dat dit een voordeel zou zijn. Zou iedereen dus in het nadeel zijn als men in Leeuwarden of Maastricht zou procederen?
Hier rijst ook de vraag of bestuursleden of enig lid van de NBVA bepaalde belangen hebben in andere organen. Of bekleedt één hunner vanuit een bepaalde functie eventuele nevenfuncties die een dergelijk argument doen uiten?
Er is al veel commotie over de vele onderlinge belangenverstrengelingen door de vele nevenfuncties die men creëert vanuit allerlei organen, zelfs vanuit de Hoge Raad, die niet koosjer zijn en het lijkt hier ook sterk die kant uit te gaan.
Men moet niet vergeten dat al veel vaker is voorgekomen dat leden van de rechterlijke macht, tot de Hoge Raad toe, in opspraak zijn geweest in verband met belangenverstrengeling met verzekeraars, wat veel negatieve gevolgen heeft voor de verzekerde burger. Dit moet niet extra aangewakkerd worden, maar juist op alle fronten worden vermeden. Natuurlijk vindt dit soort geintjes landelijk plaats, maar enkel het feit dat de NBVA blijkens het genoemde artikel een gooi doet naar de Hoge Raad doet de wenkbrauwen omhoog schieten. Op deze wijze lijkt de NVBA een exclusieve club te willen creëren, waar verzekerden en andere betrokkenen weer een muur van verweer en belang tegenover zich weten en wordt ook de arrogantie van die wereld alleen maar groter. Dit is een onjuist gedachtegoed en dat kan wel eens hun eigen valkuil worden, want verzekerden en burgers pikken dit steeds minder; en terecht. Wees wijs en hou het zuiver; er is al zoveel onzuiver wat in stand wordt gehouden.” Bernardina Tijssen, SB&A Tijssen, Juridisch Adviesburo

Reageer op dit artikel