nieuws

‘Eén rechtbank verzekeringen leidt tot kennisbundeling’

Archief

“Met verbazing heeft de NBVA kennisgenomen van de ingezonden brief van Bernardina Tijssen van SB & A Tijssen, Juridisch Adviesburo. In haar schrijven beticht zij de NBVA van het voeren van een verborgen agenda met betrekking tot het NBVA-pleidooi om de verzekeringsrechtspraak te centraliseren.

Even een kort resumé: in het voorjaar heeft de NBVA, in eerste instantie ten behoeve van haar leden, voorbeeldteksten ontwikkeld voor het opstellen van samenwerkingsovereenkomsten tussen assurantiekantoren en verzekeringsmaatschappijen. Buiten de NBVA-ledenkring hebben deze voorbeeldteksten inmiddels ook gretig aftrek gevonden en ook door verzekeraars wordt de NBVA vaak geconsulteerd over de NBVA-modelteksten of onderdelen ervan.
Naar aanleiding hiervan heeft de NBVA gepleit om geschillen die voortvloeien uit de samenwerkingsovereenkomsten bij één rechter onder te brengen. In het verlengde hiervan heeft de NBVA de vraag opgeroepen of het wellicht wenselijk zou zijn om in zoveel mogelijk contracten op het gebied van verzekeringen te kiezen voor eenzelfde rechter.
Dat is blijkbaar de schrijfster in het verkeerde keelgat geschoten, want in haar ingezonden brief volgt een opsomming van verdachtmakingen en insinuaties, waarbij de NBVA achtereenvolgens wordt beschuldigd van onzuivere praktijken, belangenverstrengeling en vriendjespolitiek. Dat is nogal wat! Echter, hét argument waarom de NBVA pleit voor centralisering van de rechtspraak wordt door Tijssen onvermeld gelaten en dat is zijn op minst kwalijk: de één-loketbenadering die de NBVA voorstaat zou moeten leiden tot kennisbundeling van materiedeskundige rechtsfora, waardoor er gemakkelijker een vaste lijn in de uitspraken zou ontstaan. Immers, hoe meer rechtbanken zich buigen over de samenwerkingsovereenkomsten, hoe meer risico’s van interpretatieverschillen je krijgt.
De NBVA heeft enkele jaren geleden jaar haar eigen buitengerechtelijke geschillenregeling, dat wil zeggen de Raad van Toezicht, overgeheveld naar het Klachteninstituut Verzekeringen in Den Haag. Alhoewel dit in feite ten koste ging van de eigen profilering, hebben de leden van de NBVA dit unaniem besloten ter bevordering van het creëren van één loket van consumentenklachten met betrekking tot verzekeringen, sparen en hypotheken. Ook hier heeft de NBVA zich dus ingezet voor een convergentiemodel.
Bernardina Tijssen bewijst de NBVA en de verzekeringsbranche geen dienst. Waar de NBVA pleit voor kennisopbouw en daardoor wellicht een snellere en efficiëntere afhandeling van mogelijke geschillen, wordt dit initiatief in een sfeer van verdachtmakingen bezoedeld met een redeneertrant die een juriste onwaardig is: haar insinuaties worden op geen enkele manier onderbouwd. De NBVA werpt deze dan ook verre van zich. Zij herkent zich hier absoluut niet in.”
Paul Oostdam,
hoofd communicatie NBVA

Reageer op dit artikel