nieuws

Educatiepunten

Archief

De NVA gaat zwaardere voorwaarden stellen aan de permanente educatie (PE) van haar grotere kantoren

De maatregel betekent een aanscherping van de vakbekwaamheidseisen die in augustus 2000 werden ingevoerd, in navolging van de NBVA die vanaf 1999 een verplicht onderwijssysteem voor leden heeft. De initiatieven van de standsorganisaties waren de vruchten van gezamenlijk overleg met het Verbond van Verzekeraars over een onderwijsprogramma op minimaal assurantie B-niveau. Deze vorm van zelfregulering was een reactie op het voornemen van de overheid om met een wettelijke regeling te komen. Tot zo’n branchebreed onderwijsprogramma is het evenwel tot op heden nooit gekomen, misschien wel door de (te) grote drang van belanghebbenden om zichzelf te willen profileren. Niet voor niets is de laatste twee jaar een woud aan keurmerken, kwaliteitslabels en speciale registers ingevoerd, die allemaal tot doel hebben de vakbekwaamheid op een hoog peil te houden. Het assurantieonderwijs is mede daardoor verworden tot concurrentiemiddel in plaats van een kwaliteitswaarborg voor álle adviseurs in de bedrijfstak. Het PE-puntenstelsel van NBVA en NVA is daarvan de beste illustratie. Beide standsorganisaties voeren een separaat onderwijsbeleid op basis van eigen waarderingsnormen. NBVA- en NVA-leden kunnen dezelfde cursussen, seminars, studiemiddagen en workshops volgen, maar toch beloond worden met een ander aantal PE-punten. Alsof het iets uitmaakt of je al dan niet lid bent van NVA of NBVA. “Bij permanente educatie mag het eigenbelang geen rol spelen”, zei Jan Muller, voorzitter van de Federatie van Assurantieclubs, al eerder. Ook bepalen de standsorganisaties – ten onrechte – of de PE-punten worden toegekend. Nog vers in het geheugen ligt hoe de NBVA vorig jaar deelnemers aan een studiedag, nota bene georganiseerd door regioafdelingen, de punten onthield vanwege de ‘magere’ forumdiscussie. Deze ingreep was wellicht uit kwaliteitshandhaving te billijken, maar de deelnemers werden wel benadeeld. Tenslotte is de controle op de aanwezigheid van deelnemers arbitrair en ontbreekt een onafhankelijke toetsing of de opgedane vakkennis aantoonbaar is opgefrist. Dik van Velzen, stafmedewerker bij Nibe-SVV, noemde het PE-systeem van NVA en NBVA niet voor niets “een symbolische stap in de goede richting”. Permanente educatie draagt zonder meer positief bij aan de verbetering van de vakbekwaamheid, op voorwaarde dat belanghebbenden de krachten bundelen in een onafhankelijk instituut (SEA?) dat borg staat voor een uniforme standaard voor álle medewerkers met klantcontacten in de bedrijfstak. Een kwalitatief hoogwaardig advies aan de klant is immers de kurk waarop de branche drijft. Wim Abrahamse wabrahamse@kluwer.nl

Reageer op dit artikel