nieuws

Dutch Insurance Group wil in platform zelfregulering

Archief

De Dutch Insurance Group wil deelnemen aan het nog op te richten platform voor zelfregulering. Zo’n platform werd voorgesteld door Arthur Docters van Leeuwen, voorman van de Autoriteit Financiële Markten, tijdens de recente NVA-ledenvergadering.

De bedoeling is dat dit platform een aantal aandachtsgebieden op zich neemt, die de Autoriteit-FM niet direct voor haar rekening hoeft te nemen. Daarbij valt te denken aan opleidingen en examens, maar ook de integriteit van de medewerkers van assurantiekantoren.
Docters van Leeuwen hoopt hiermee te bewerkstelligen dat de Autoriteit-FM zich kan beperken tot het toetsen van de integriteit en deskundigheid van bestuurders, het vergunningenstelsel en eventuele invallen bij bedrijven.
Ook in het recente SER-advies werd de oprichting van een soort platform gesuggereerd. De Stichting Overleg Financiële Diensten (SOFD), de werktitel van dit orgaan, zou zich kunnen richten op het stimuleren van zelfreguleringsafspraken en het voordragen van gedragscodes en opleidingen ter certificering, zo staat te lezen in het SER-advies.
Proefballonetje
Joep van den Eijkel, algemeen directeur van Dutch Insurance Group heeft zich middels een brief aangemeld bij Docters van Leeuwen. “Docters van Leeuwen heeft dit proefballonnetje opgelaten en ik had de behoefte daar formeel op te reageren”, aldus Van den Eijkel. In de visie van Van den Eijkel moet een overlegorgaan gecreëerd worden waarmee een breder draagvlak gevormd wordt dan alleen dat van NVA en NBVA. “Bij het Dutch Insurance Network (DIN) zijn zeshonderd kantoren aangesloten, waarvan 75% ongeorganiseerd. Ik ondersteun de Gidi-gedragscode, ik ontwikkel er tools voor, maar ik ben er niet bij betrokken. Dat zou anders moeten. Zoals er een Verbond van Verzekeraars is, zo zou er een Verbond van Intermediairs moeten komen, waarbij naast NVA en NBVA ook andere partijen betrokken zijn, zoals DIN”, vindt Van den Ejkel. “Ik heb geen behoefte om een derde standsorganisatie te worden, verre van dat. Maar met het aantal kantoren dat bij ons aangesloten is, zijn wij zeker een partij.”
Van den Eijkel heeft de NVA en de NBVA geïnformeerd over zijn aanmelding bij Docters Van Leeuwen. “Nee, ik heb nog geen reactie gekregen. Ook niet van de Autoriteit-FM.”

Reageer op dit artikel