nieuws

DSB boekt minder winst uit bemiddeling

Archief

Bij DSB Groep zijn de opbrengsten vorig jaar gestegen tot e 170,6 (167,5) mln. De brutowinst uit bemiddelingsactiviteiten halveerde bijna tot e 6,6 (12,7) mln. De bankactiviteiten leverden een fors groter brutoresultaat op van e 16,7 (3,9) mln.

Verzekeringsdochters DSB Leven en DSB Schade hadden een premie-inkomen van respectievelijk e 103,2 (92,2) mln en e 14,8 (23,8) mln. Het brutoresultaat Leven bleef stabiel met e 19,1 (19,0) mln, het resultaat Schade daalde tot e 4,9 (10,4) mln. De nettowinst van de groep bedroeg e 32,5 (31,4) mln. De consumptief-kredietportefeuille bedroeg eind vorig jaar e 1,4 mld (+27%). Aan spaartegoeden beheert DSB e 314 (8) mln.
De provisieinkomsten namen vorig jaar toe met 24,3% tot e 52,7 (42,4) mln, waarvan e 25,5 (9,2) mln uit verzekeringen. De provisies uit financieringen namen af tot 23,5 (29) mln. “Deze daling wordt met name veroorzaakt door een verdere verschuiving naar het onderbrengen van verstrekte leningen bij zowel de DSB Voorschotbank als bij DSB Bank”, aldus de raad van bestuur. De provisies uit hypotheken daalden met 13,6% tot e 3,5 mln.
Omzetverdubbeling
DSB heeft vorig jaar minder consumptief krediet verstrekt, maar zag de bemiddelingsactiviteiten in tweede hypotheken fors toenemen. Volgende stap is de bemiddeling in eerste hypotheken, aldus DSB.. De groep wil in vijf jaar de omzet verdubbelen. Daartoe zal de verkoop van financieringsproducten worden uitgebreid en heeft samenvoeging en verplaatsing van kantoren plaatsgevonden. De organisatie bestaat nu uit zeventien kantoren, waarvan vijf zogeheten uitbetalingskantoren die opereren onder de naam DSB Financiële Diensten.
Verder is DSB Belgium NV opgericht, dat twee voorschotbanken heeft overgenomen waaronder vijf intermediairs werkzaam zijn in Brussel, Luik en Charleroi. Naar verdere acquisitiemogelijkheden in België, Duitsland en Frankrijk wordt nog gekeken.

Reageer op dit artikel