nieuws

Driekwart van intermediair heeft nog geen Advieswijzer

Archief

Met nog slechts anderhalve maand te gaan, blijkt dat zevenduizend van de 9.400 actieve assurantiekantoren nog geen Advieswijzer hebben gemaakt. Hieronder bevinden zich ook nog ruim vijfhonderd NVA- en NBVA-kantoren.

Uit de cijfers van de Stichting Implementatie Gidi blijkt verder dat 1.700 kantoren ook nog geen beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben. Ongeveer 1.300 kantoren zijn ook nog niet aangesloten bij het Klachteninstituut. Leden van de NVA en NBVA hebben op basis van hun lidmaatschap wel al een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en zijn tevens aangesloten bij het Klachteninstituut.
De komende twee maanden worden de kantoren die nog niet voldoen aan alle Gidi-vereisten gemaand. Voor de brancheorganisaties betekent dit dat ruim vijfhonderd kantoren nagebeld moeten worden en geattendeerd zullen worden op de hulpmiddelen die er zijn om de Advieswijzer te maken. Afgelopen week hebben alle NBVA-kantoren een brief op de deurmat gevonden, waarin nogmaals wordt aangegeven dat de Advieswijzer op 1 januari klaar moet zijn. Ook heeft de NBVA op haar extranet de zogeheten Gidi-generator geplaatst, die ook op de site van de Stichting Implementatie Gidi (www.gidi.info) staat. Deze Gidi-generator is door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars Bavam en Schouten getoetst.
De NBVA-leden die op 1 januari de Advieswijzer niet gereed hebben, hangt een schorsing boven het hoofd. NBVA-directeur Martin Thies wilde nog niet zeggen wat zo’n schorsing precies inhoudt. “Daar moet het bestuur nog over praten.” Overigens verwacht Thies dat alle leden over anderhalve maand hun zaakjes keurig geregeld hebben.
De NVA checkt half december of de leden de Advieswijzer klaar hebben. Directeur Niels Mourits verwacht eveneens dat zijn leden op de afgesproken datum Gidi-proof zijn. Aan schorsing van leden denkt hij nog niet. “Dat is nog veel te vroeg.”
Zowel de NVA als NBVA ontvangen van alle leden de Advieswijzer. Deze worden niet inhoudelijk getoetst. Er wordt alleen gecheckt of alle onderdelen er in vermeld staan.
Niet-gebonden intermediair
Het verhaal voor niet-gebonden tussenpersonen ligt een stuk lastiger. Ook deze moeten aangezet worden om de Advieswijzer te maken. “Hier ligt vooral een taak van de verzekeraars zelf”, stelt Willem van Es, voorzitter van de Stichting Implementatie Gidi. “Wij hebben als Stichting geen samenwerkingsovereenkomst met tussenpersonen. We kunnen ze dus niets opleggen.”
Verzekeraars moeten hun accountmanagers op pad sturen om het intermediair enthousiast te maken voor de Advieswijzer. Daarnaast wordt verzekeraars gevraagd de Gidi-generator, die op de website van de Stichting staat, op hun eigen website te plaatsen.
Het is voor verzekeraars heel goed mogelijk om te controleren of niet-gebonden tussenpersonen voldoen aan de eisen van de Gidi. De Stichting is gemachtigd deze gegevens te verstrekken aan de verzekeraars. De procedure is vrij eenvoudig. Een notaris ontvangt van de Stichting de SER-nummers van alle kantoren die voldoen aan de Gidi-vereisten. De verzekeraar kan bemiddelaars waarmee men zaken doet op SER-nummer aanleveren aan de notaris. Deze vergelijkt de bestanden en geeft een verklaring af waarin staat welke SER-nummers voldoen aan de Gidi-vereisten.
Schoning
Het werk van de Stichting Implementatie Gidi heeft een enorme schoning van het SER-register opgeleverd. “Er is absoluut een kwaliteitsslag gemaakt”, vindt Johan van der Schoot, voorzitter van de Verbondscommissie Intermediaire Distributie. Het totale SER-bestand bestond uit 23.678 inschrijvingen. Minus NVA en NBVA (1.600) blijven er daar 22.078 van over. Uit cijfers van de Stichting blijkt dat van deze 22.000 inschrijvingen negenduizend kantoren geen verzekeringen meer sluiten; 7.800 sluiten wel verzekeringen; 2.500 zijn ‘in bewerking’; 2.300 reageren niet en bij vierhonderd kloppen de adresgegevens niet.
Onder de 2.500 inschrijvingen ‘in bewerking’ vallen onder meer kantoren die horen bij bijvoorbeeld hypotheekketens, banken en reisbureaus, nieuwe formulieren hebben opgevraagd of hebben toegezegd de formulieren in te sturen.
Deze cijfers laten zien dat er in totaal 9.400 actieve assurantiekantoren zijn (7.800 niet-gebonden en 1.600 leden van brancheorganisaties). Van die 7.800 niet-gebonden kantoren zijn er zesduizend in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering; 6.400 zijn aangesloten bij het Klachteninstituut en 1.300 hebben een Advieswijzer.

Reageer op dit artikel