nieuws

Drie op de tien verzekerd bij Dela

Archief

Volgens een Nipo-onderzoek onder bijna 1.100 mensen heeft 68% van de Nederlanders een uitvaartverzekering. Daarvan heeft 29% een polis lopen bij Dela.

Twee jaar geleden hield het Nipo eenzelfde onderzoek en toen zei 39% een polis te hebben van Dela. Toen bleek 70% van de ondervraagden een uitvaartverzekering te hebben. In de hoogste welstandsklasse ligt de dekking op 48%, bij de laagste welstandsklasse is dit maar liefst 91%.
Hoewel het aandeel van Dela is gedaald, torent de maatschappij ver uit boven de concurrenten. Yarden wordt door 12% (in 2001 was dit 13%) genoemd als de verzekeringsmaatschappij waar de uitvaartpolis ondergebracht is. Monuta volgt met 8% (7%). Het aandeel van Amev-Ardanta is verdubbeld tot 6%. Andere maatschappijen zijn RVS (5%), Axent (3%) en Reaal (2%). Overigens heeft 10% geen idee bij wie de eigen uitvaart is verzekerd.
Los van een eventuele uitvaartpolis is Dela veruit de meeste bekende uitvaartverzekeraar. Vijftig procent noemt de naam Dela als eerste, gevolgd door Monuta (8%) en Yarden en Ardanta (beide 3%). De totale spontane bekendheid van de uitvaartverzekeraars is als volgt: Dela 69%, Monuta 17%, RVS 8%, Nationale-Nederlanden 7%, Amev-Ardanta 7%, Delta Lloyd 7%, Ohra 6%, Yarden 6%, Aegon 6% en Univé 6%.
In natura
Bij de spontane bekendheid vallen een paar zaken op. Zo scoort Dela in Zuid-Nederland 87% bekendheid tegen 55% in het Noorden. Daar doen Monuta (33%) en Yarden (16%) het juist veel beter. Monuta is in Oost-Nederland eveneens goed bekend (30%). Mensen met een voorkeur voor een verzekering die uitkeert in contanten, noemen opvallend vaak RVS als verzekeraar: 21% tegen 4% die een uitkering in natura prefereren. Ten slotte ligt de spontane bekendheid van Delta Lloyd onder 25- tot 34-jarigen significant hoger, namelijk op 12% tegen 7% in het algemeen.
Volgens het Nipo-rapport ‘Hoeveel vaart zit in de uitvaart in 2002’ heeft de helft van de verzekerden een dekking in natura tegen 32% in geld. Bij 9% bestaat de uitkering uit een combinatie van geld met uitvaartdiensten in natura. Opvallend is dat 36% niet weet voor welk bedrag zij verzekerd zijn. Het verzekerde kapitaal dat wordt genoemd, komt gemiddeld uit op het onwaarschijnlijke bedrag van e 5.200. Twee jaar geleden lag dit bedrag gemiddeld op e 3.875.
Een kwart van de mensen die nog geen uitvaartverzekering heeft, denkt (zeer) waarschijnlijk op termijn alsnog een polis aan te schaffen. Hiervan zegt weer 20% dat binnen nu en een jaar te gaan doen.

Reageer op dit artikel