nieuws

Drie assurantieclubs in het noorden gaan fuseren

Archief

De drie noordelijke assurantieclubs willen gaan fuseren tot de Vereniging Educatie Financiële Dienstverlening Noord-Nederland of kortweg VEFD Noord-Nederland.

Het fusieplan wordt eind mei voorgelegd aan de in totaal 1.500 leden van de drie bestaande verenigingen: Drenthe Assurantie Club (DAC), Friese Assurantie Club (FAC) en Noordelijke Assurantie Club (NAC). De verwachting is dat de nieuwe club medio juni operationeel is.
Het negenhoofdige bestuur, bestaande uit drie vertegenwoordigers van elke assurantieclub, wordt aangevoerd door beoogd voorzitter Wilco Sonnenga, nu voorzitter van de FAC. NAC-voorzitter Teun Snitjer zal sowieso niet toetreden: hij legt in de ledenvergadering van 21 mei zijn functie neer. Het secretariaat van de VEFD zal worden gevestigd in Groningen.
Voordelen
Met de voorgenomen fusie krijgt het noorden van het land opnieuw één assurantieclub. Eind jaren veertig was dat ook het geval toen de NAC werd opgericht voor de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. De eenheid werd verbroken in 1952 respectievelijk 1955 toen achtereenvolgens de FAC en de DAC het levenslicht zagen. Inmiddels hebben de drie noordelijke clubs een nauwe samenwerking, onder meer door de organisatie van gezamenlijke workshops en lezingen.
De fusie heeft volgens woordvoerder Joop Balsius diverse voordelen: een bundeling van bestuurlijke kennis, efficiëntere administratievoering en grotere mogelijkheden op het gebied van lezingen en presentaties om aan de toenemende vakbekwaamheidseisen te kunnen voldoen. Ook is het de bedoeling om alle bedrijven en personen in de financiële dienstverlening, onder wie hypotheekadviseurs, tot de nieuwe organisatie toe te laten.

Reageer op dit artikel