nieuws

Drentse tussenpersoon vervalst polisaanvragen

Archief

De Economische Controledienst doet onderzoek naar de handel en wandel van een assurantiekantoor in het Drentse Schuinesloot. Eigenaar Van der W. wordt beschuldigd van het aanvragen van verzekeringen buiten medeweten van klanten om. De jacht naar provisie zou hem daartoe hebben gedreven.

De vermeende fraude kwam aan het licht bij een brand in een cafetaria in Elim. Verzekeraar De Goudse weigerde de schade (e 60.000) te vergoeden, omdat op het aanvraagformulier een oude brandschade van één van de café-eigenaren was verzwegen. De twee verzekerden vochten die weigering in kort geding voor de rechtbank aan, omdat – naar hun zeggen – niet zij, maar hun tussenpersoon het aanvraagformulier voor de brandverzekering had ingevuld. Volgens De Goudse kan er in dat geval helemaal geen sprake zijn van een verzekeringsovereenkomst en dus ook geen dekking. De rechtbank in Assen heeft de kwestie doorgeschoven naar de rechtbank in Den Haag.
In de marge van het kort geding constateerde De Goudse dat het kantoor in Schuinesloot veel meer verzekeringen bij de maatschappij had aangevraagd, buiten medeweten van de verzekerden om. De tussenpersoon vervalste daarbij handtekeningen van bestaande klanten van zijn kantoor. Het zou om enkele honderden polissen gaan, vooral auto- en levensverzekeringen en hypotheken. De maatschappij heeft in maart de samenwerking met de Drentse tussenpersoon opgezegd. De valse verzekeringen zijn nietig verklaard en klanten hebben betaalde premies teruggekregen.
Centraal register
De Goudse heeft aangifte gedaan van valsheid in geschrifte en oplichting. Bij de ECD zouden meer verzekeraars aangifte hebben gedaan. Het kantoor in Schuinesloot deed onder meer zaken met Legal & General, Generali, Zwitserleven, Albank, Hypotrust en ING Bank.
Bij levensverzekeraar Legal & General had Van der W. slechts twee maanden een aanstelling. “Wij screenen voorafgaand aan een aanstelling iedere tussenpersoon, maar ons bureau heeft niets gevonden over lopende fraudeonderzoeken bij enkele verzekeraars. Terwijl die, naar achteraf blijkt, al wel liepen”, zegt hoofd buitendienst Hans Visser. Hij vindt dat er een centraal register zou moeten komen waar zulke dingen worden vastgelegd. “Opdat de branche beschermd wordt tegen dit soort mensen.”
Volgens Visser heeft noch Legal, noch enige klant schade opgelopen van het gerommel van de Drentse tussenpersoon.
Gebroken ribben
Inmiddels is een Stichting Gedupeerden Financiële Dienstverlening (Postbus 9, 7913 BA Hollandscheveld) opgericht voor mensen die benadeeld zijn door Van der W’s praktijken. Volgens woordvoerder Rinus Okken, mede-eigenaar van eerdergenoemd café in Elim, hebben zich inmiddels 24 personen aangemeld. Hij schetst de omvang van de fraude. “Op mijn eigen naam zijn bijvoorbeeld in vijf maanden tijd achttien levensverzekeringen gesloten. Aan ten onrechte geïnde premies bedraagt mijn schade bijna e 6.000.”
Volgens Okken begint de affaire zeer onaangename vormen aan te nemen. “Zo ben ik twee dagen voor de rechtszitting door onbekenden mishandeld, waarbij ik onder mee gebroken ribben heb opgelopen. Ik vind de houding van justitie erg laks, want het onderzoek loopt nu al maanden.”

Reageer op dit artikel