nieuws

DossierNet

Archief

DossierNet

DossierNet heeft met het oog op de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) een interactieve tekstverwerker ingebouwd. Deze maakt het mogelijk om standaard sjablonen aan te maken waarmee gespreksverslagen en offertes en dergelijke vastgelegd kunnen worden. Met de tekstverwerker kunnen de sjablonen vanaf iedere polis- en relatiekaart opgeroepen worden. De tekstverwerker is kosteloos beschikbaar binnen de modules DossierNet Plus en DossierNet Totaal.
Delta Lloyd
Delta Lloyd houdt zich aan de afspraken die gemaakt zijn in de cao. Dat betekent dat per 1 december een loonsverhoging van 2,5% is uitgekeerd aan de medewerkers. Verder gaan de medewerkers vooralsnog geen pensioenpremie betalen. Delta Lloyd heeft wel aangegeven dat de eigen bijdrage voor het pensioen bij de komende cao-onderhandelingen hoog op de agenda staat.
FalcOnline
Falcon heeft haar backoffice via het extranet FalcOnline verder ontsloten. Zo hebben tussenpersonen nu onder andere inzage in de actuele stand van de rekening-courant. Verder vervalt de kopie polis voor het intermediair omdat de online polisinzagefunctie compleet is. Verder is de betalingshistorie niet meer beperkt tot de laatste drie maanden, maar beschikbaar vanaf de ingangsdatum van de polis.

Reageer op dit artikel