nieuws

Doorstroomhypotheek Rabobank niet ‘bijleenregeling-proof’

Archief

Rabobank heeft vorige week de Doorstroomhypotheek geïntroduceerd, die mensen die twijfelen over de koop van een nieuw huis over de streep moet trekken. De mogelijkheden van het product worden echter zeer beperkt als begin volgend jaar de bijleenregeling van kracht wordt.

De hypotheek is vergelijkbaar met de Generatiehypotheek voor starters: het is een aanvullende dienst die mogelijke financiële drempels wegneemt om een hypotheek te sluiten. Bij de Doorstroomhypotheek worden dubbele hypotheeklasten voorkomen, doordat de rente op het overbruggingskrediet pas betaald hoeft te worden als de oude woning is verkocht. Voor dat overbruggingskrediet wordt tot en met 29 november een rentetarief van 3,0% gerekend. Klanten die al een Rabo-hypotheek hebben en een nieuwe woning kopen, hoeven de rente op de bestaande hypotheek pas te betalen bij verkoop van de vorige woning.
Rabobank schat het aantal potentiële doorstromers op 170.000. Vooral de jongere doorstromer aarzelt in toenemende mate met het kopen van een nieuwe woning voordat de oude is verkocht. Jos Rovers, manager Financieel Advies bij Rabobank: “Zij hebben angst voor de dubbele hypotheeklasten. Daarom schorten wij bij het sluiten van een nieuwe hypotheek de betaling van de rente voor het overbruggingskrediet of de bestaande hypotheek voor maximaal 12 maanden op. Die bedragen worden bij verkoop van de vorige woning verrekend met de overwaarde. Daarbij rekenen we geen extra kosten”.
Rovers beaamt dat er niet in alle gevallen sprake zal zijn van overwaarde: “Maar die kans is erg klein. Mocht dat onverhoopt toch gebeuren, dan worden de kosten pas verrekend aan het einde van de looptijd van de nieuwe hypotheek”.
Bijleenregeling
De mogelijkheden van de Doorstroomhypotheek worden beperkt als per 1 januari 2004 de bijleenregeling van kracht wordt. De hypotheekrente is dan alleen nog volledig aftrekbaar als de overwaarde uit de vorige woning in de nieuwe woning geïnvesteerd wordt. De overwaarde kan dan niet meer worden gebruikt om de rente voor het overbruggingskrediet te betalen. “De Doorstroomhypotheek is gebaseerd op de huidige wet- en regelgeving”, aldus Rovers, die stelt dat de meeste klanten van de actievoorwaarden gebruik kunnen maken omdat de actieperiode van de hypotheek sluit op 29 november. Bovendien geldt voor klanten die vóór 1 januari een huis kopen en de oude woning pas in het nieuwe jaar verkopen, een overgangsregeling.
“Koopt de klant de nieuwe woning na 1 januari én verkoopt hij zijn huidige woning na die datum, dan kan de bijleenregeling wel op hem van toepassing worden. Dan zal een nieuwe offerte worden uitgebracht. We zullen daarbij zoeken naar een oplossing die in het belang van de klant is.”

Reageer op dit artikel