nieuws

Doornewaard (Pensioendesk): ‘Schaf beschikbare premie af!’

Archief

Een pensioenregeling op basis van beschikbare premie moet worden afgeschaft. Dat stelt Henk Doornewaard, directeur van de landelijke pensioenadviesketen Pensioendesk. “Zodra je dit soort grote zaken aan het individu gaat overlaten, komt er niets van terecht.”

Het standpunt van Doornewaard is opmerkelijk. De beschikbare-premieregeling wint juist aan populariteit en dat zal met het oog op de huidige solvabiliteitsproblemen bij pensioenfondsen niet snel minder worden. “Je moet je afvragen wie dit soort regelingen heeft bedacht? Juist, de verzekeraars. En werkgevers vinden het prachtig: vaste en als het even kan lagere pensioenkosten. De neiging is nu om eindloonregelingen in te ruilen voor middelloon plus een stuk beschikbare premie voor de hogere salarisschalen. Geloof me, dan heb je als deelnemer een gigantisch stuk aan zekerheid ingeleverd.”
Doornewaard (52), zelf bijna twintig jaar lang werkzaam geweest voor de verzekeraars OLM en later Achmea, vindt dat verzekeraars te veel tornen aan de wortels van de solidariteit. “Zo is ons zorgstelsel in twintig jaar tijd om zeep geholpen. En onder druk van allerlei belangengroepen, waaronder de verzekeraars, dreigt hetzelfde te gebeuren bij het pensioenstelsel. Ons pensioenstelsel is het beste ter wereld: dat kan dus alleen maar slechter. Marktwerking is niet zaligmakend; het gaat om solidariteit en kwaliteit.”
Pensioensparen
Henk Doornewaard heeft meer kritische noten op zijn zang richting verzekeraars. Zo kijkt hij momenteel hoofdschuddend naar diverse marketingacties van maatschappijen voor het benutten van vrijwillige bijspaarmodules in bestaande pensioenregelingen. “Pensioengaten dichten is natuurlijk prima, maar de wijze waarop enkele verzekeraars momenteel te werk gaan, heeft de geur van hit-and-run.”
“Een leuk softwareprogramma legt het gat in een half uurtje bloot en het bijpassende product ligt al klaar. Ik krijg sterk het gevoel dat deze acties vooral bedoeld zijn om de elders verloren gegane omzet te compenseren. Hebben we dan niets geleerd van de afgelopen vijf jaar? Ik geloof niet dat we nog in een maatschappij leven waarin het ongebreideld voorop stellen van korte termijngewin kan doorgaan.”
Maar volgens Doornewaard keert het tij. “Onder de adviseurs zal een verdere professionalisering plaatsvinden, waarbij zij een andere positie krijgen ten opzichte van de verzekeraars. Die hebben lange tijd het intermediair gedicteerd, maar dat zal voor een groep tussenpersonen niet meer gelden. Voor deze adviseurs moet de verzekeraar zich alleen nog maar bezighouden met zijn twee kerntaken: risicodekking en geldverstrekking. Dit intermediair bepaalt zelf zijn beloning wel en gaat werken met nettotarieven.”
Doornewaard voorziet een zwaar afgeslankt apparaat bij verzekeraars, die zullen moeten concurreren op nettotarieven. “Maar deze ontwikkeling duurt nog wel even. Verzekeraars zullen de macht uit handen moeten geven en dat doet niemand graag. Overigens blijft een deel van het intermediair volledig afhankelijk van verzekeraars en zal door hen worden bediend.”
Marktaandeel
In de pensioenmarkt voorziet Doornewaard ruimte voor captives en ongeveer 250 onafhankelijke pensioenadvieskantoren. “En daarin willen wij een marktaandeel van 20% verkrijgen.” Pensioendesk Nederland streeft derhalve naar een deelnemersaantal van vijftig. In de jaren 1996 tot en met 1999 zat de franchiseketen daar ruim boven, maar momenteel staat de teller op dertig. De keten wil nu met vijf kantoren per jaar groeien. “Met het oog op de kwaliteit – we willen een A-merk voor pensioenen zijn – is een snellere groei bijna niet verantwoord”, vindt Doornewaard. Dat kwaliteitsstreven was eerder reden voor een halvering van het aantal vestigingen.
Beloning
Een deelnemersaantal van 25 is ongeveer het kritische punt voor Pensioendesk Nederland, niet alleen voor wat betreft de landelijke dekking maar ook qua inkomsten. De afgelopen jaren hebben de franchisegever louter verliezen opgeleverd; het personeelsbestand is verkleind van zeventien naar elf. Dit jaar zal het resultaat van de centrale organisatie licht positief zijn, bij een deelnemeromzet (premie maal duur) van e 160 mln tot e 165 mln. Ter vergelijking: in 1997 zorgden bijna zestig Pensioendesk-kantoren nog voor een omzet van e 290 mln.
Hofleveranciers van de franchiseketen zijn: Aegon Van Nierop, Avéro, Delta Lloyd, Hooge Huys, Nationale-Nederlanden, Zurich en Zwitserleven. Avéro Achmea is tevens aandeelhouder van de holding Finchise Group (45%). Andere aandeelhouders zijn oprichter Henk Vlieg (45%) en Robert van der Werf (10%). Mede-oprichter Ben Langenhof verkocht afgelopen jaar zijn aandeel van 25%.
Deelnemers aan Pensioendesk Nederland staan een deel van hun bonusprovisie af aan de centrale franchiseorganisatie in Amsterdam Zuid-Oost. Daarnaast wordt een vast bedrag van e 518 per maand betaald en is er een aparte pot voor reclame- en promotie-activiteiten. Dit systeem gaat op de helling. Doornewaard: “De opkomst van fee-advisering noopt tot een aanpassing van onze beloningsstructuur: de vaste bijdrage zal groeien, de bonusafhankelijke dalen. Maar dit gaan we stapje voor stapje doen.”
Henk Doornewaard (Pensioendesk): “Ik krijg sterk het gevoel dat de pensioenspaaracties vooral bedoeld zijn om elders verloren gegane omzet te compenseren. Het heeft de geur van hit -and-run.”

Reageer op dit artikel