nieuws

Donatus lijdt stevig onder brandschade en beursmalaise

Archief

Donatus lijdt stevig onder brandschade en beursmalaise

Grote brandschades en een forse afschrijving op aandelenbeleggingen hebben de resultaten van kerkenverzekeraar Donatus vorig jaar sterk nadelig beïnvloed. Het technisch resultaat bleef ver onder de verwachtingen en de nettowinst daalde voor het eerst in tien jaar tijd substantieel, aldus de directie.
De nettowinst van Donatus daalde vorig jaar met 72% tot e 2,1 (7,6) mln. In dit resultaat zit bovendien nog een éénmalige boekwinst van e 1,5 mln uit de verkoop van landerijen in Haarzuilens. De kosten stegen met ruim 29% tot e 3,7 (2,8) mln. “De stijging is voornamelijk veroorzaakt door de kosten van het jubileum alsmede van de omzetting van de pensioenregeling”, licht de directie in het jaarverslag toe.
De opbrengsten uit beleggingsactiviteiten bleven door de aanhoudende malaise op de financiële markten ver achter. Het beleggingsresultaat daalde naar e -0,7 (+0,4) mln. De spaarpot van ongerealiseerde beleggingswinsten op aandelen liep terug van e 3,3 mln in 1999 naar nul in 2002. Inmiddels heeft de directie besloten terug te keren naar het oude (conservatievere) waarderingssysteem van vóór 2001, zodat vorig jaar e 3,6 mln ten laste van het resultaat moest worden gebracht. Het eigen vermogen daalde daardoor tot e 26,7 (29,3) mln.
Branche Brand
De premieomzet Brand, de grootste branche van Donatus, nam vorig jaar met 10% toe tot e 14,7 (13,4) mln. Deze groei kwam met name in de zorgsector tot stand, aldus Donatus. De autonome groei bedroeg 2,6%. De overige groei kwam uit indexering van de opstalverzekering (+7,9%) en de inventarisverzekering (+5,1%). De premierestitutie bedroeg e 4,4 (6,7) mln.
Het verzekeringstechnisch resultaat daalde tot e 1,6 mln, mede door de sterk gestegen herverzekeringspremies en het hogere eigen behoud. “Voorts werden wij geconfronteerd met een relatief groot aantal omvangrijke brandschades alsmede met de stroomschade van oktober vorig jaar”, verklaart de directie. Donatus kreeg 14 (4) grote brandschaden van meer dan e 50.000 die voor een schadepost van in totaal e 5,4 (0,4) mln zorgden. Ruim 40% van deze schadelast werd veroorzaakt door werkzaamheden. De maatschappij wil zich “tot het uiterste” inspannen de schade te verhalen op aansprakelijke partijen.
De stormschade leverde Donatus 987 schademeldingen op met een schadelast van e 2,2 mln. De totale schadelast over 2002 bedroeg voor Donatus e 9,6 (2,4) mln. Na aftrek van het aandeel voor herverzekeraars resteerde een schadelast eigen rekening van e 4,9 (1,8) mln. Het aantal behandelde schades nam toe van 1.878 in 2001 naar 3.057 vorig jaar.
Het technisch resultaat in de autocascotekening beliep e -0,3 (-0,4) mln. De brutopremie casco steeg naar e 1,1 (1,0) mln. Voor het zestiende achtereenvolgende jaar werd geen premieverhoging doorgevoerd, maar werden wel dekkingsbeperkende maatregelen genomen.
De opbrengst uit assurantiebemiddeling bleef gelijk: e 0,8 mln.
Dona Re blijft uit de min
De begin vorig jaar opgerichte herverzekeraar Dona Re, de Zwitserse dochter van Donatus, behaalde vorig jaar een bescheiden positief resultaat: e 38.000. De overige herverzekeringscontracten leverden geen winst op, zodat de prolongatieonderhandelingen met herverzekeraars uiterst moeizaam verliepen. “Daarom is besloten meer gebruik te gaan maken van de mogelijkheden om via Dona Re capaciteit te verwerven”, aldus Donatus. Donatus 2002 2001 omzet 19,9 18,2 brutopremie 15,8 14,4 w.v. brand 14,7 13,4 casco motor 1,1 1,0 technisch resultaat 1,3 6,8 w.v. brand 1,6 7,3 casco motor -0,3 -0,4 overige baten 0,8 0,8 bedrijfskosten 3,7 2,8 nettoresultaat 2,1 7,6 medewerkers 25 24

Reageer op dit artikel