nieuws

Donatus gedwongen tot oprichting herverzekeraar

Archief

Donatus heeft de Zwitserse herverzekeringsdochter Dona Re opgericht om een deel van haar herverzekeringen daar onder te kunnen brengen. De maatregel was nodig om te ontkomen aan al te rigoureuze premieverhogingen.

Het besluit tot oprichting van Dona Re was volgens de directie van de kerkenverzekeraar noodzakelijk om het herverzekeringsprogramma volledig te kunnen continueren. “Ondanks uitstekende resultaten vanaf 1991 voor herverzekeraars op de Donatus-contracten verliepen de onderhandelingen uiterst moeizaam. Om tot een volledig herverzekeringsprogramma te kunnen komen, zag Donatus zich gedwongen een deel van de noodzakelijk geachte herverzekeringen voor eigen rekening te nemen”, aldus de directie.
De maatschappij boekte vorig jaar een brutopremie-inkomen van e 14,4 (13,9) mln, waarvan e 12,1 (11,0) mln voor eigen rekening. Het technisch resultaat van de maatschappij kwam uit op e 6,8 (4,6) mln.
Brand
In de branche Brand beliep het brutopremie-inkomen e 13,4 (12,9) mln. Van deze premiestroom werd e 6,7 (6,4) mln gerestitueerd aan de brandverzekerden. De geboekte schadelast in de brandsector nam af tot e 2,5 (3,4) mln, waarvan e 1,8 (2,6) mln voor eigen rekening. Het technisch resultaat bedroeg e 7,1 (4,9) mln.
Het technisch resultaat Motorrijtuigen Casco bleef vrijwel gelijk: e -0,3 mln bij een brutopremie-omzet van e 1,0 (1,1) mln. Donatus bemiddelde verder in WA-polissen en variaverzekeringen. De provisies voor deze posten kwamen uit op e 0,8 (0,7) mln met als resultaat e 0,4 (0,3) mln.
De bedrijfskosten liepen terug met ruim 14% tot e 2,2 (3,2) mln. Het bedrijfsresultaat daalde van e 9,4 mln in 2000 tot e 7,6 mln vorig jaar. Bij Donatus zijn 27 (25) medewerkers in dienst.

Reageer op dit artikel