nieuws

Donatus biedt kerken gratis dekking fraude en beroving

Archief

Donatus biedt vanaf 1 januari aan kerken een gratis risicodekking voor fraude en beroving op hun uitgebreide inventarisverzekering.

Onder de uitgebreide inventarisverzekering is voortaan het risico van fraude gedekt tot maximaal e 20.000. Verder is de standaarddekking van e 1.250 voor diefstal van geld en geldswaardig papier uit brand- en inbraakkluizen verhoogd tot e 10.000. Voor beroving van geld en geldswaardig papier tijdens het vervoer geldt een verzekerde som van e 5.000.
De (gratis) risicodekking voor fraude en beroving is niet van toepassing voor brandpolissen met beperkte condities, maar kan wel tegen premietoeslag worden meeverzekerd.
Ongevallenpolis
Voor kerken, stichting en zorginstellingen heeft Donatus sinds kort een collectieve ongevallenverzekering in het productassortiment opgenomen. Enkele honderden bij Donatus verzekerde kerken hebben nog een collectieve ongevallenverzekering gesloten bij een andere verzekeraar. Deze polissen zullen worden omgezet naar de nieuwe polis. “Deze kerken krijgen een betere dekking voor dezelfde premie”, aldus Donatus. De maatschappij is zelf risicodrager van de ongevallenpolis.
De ongevallenpolis voorziet in een uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit van werknemers en vrijwilliger. Voor senioren en vrijwilligers van zeventig jaar en ouder geldt geen eindleeftijd of beperkte verzekerde som. Directeur Jo Hermans wijst er op, dat veel andere verzekeraars in acceptatie en dekking van de ongevallenverzekering beperkingen kennen ten aanzien van ouderen. “In onze kringen zijn juist veel oudere vrijwilligers actief. Tachtig procent is ouder dan 65 jaar”. Bij blijvende invaliditeit wordt een eerste uitkering gedaan van e 1.000, die niet in mindering wordt gebracht op de definitieve uitkering na medische expertise. Verder vergoedt Donatus rente over de uiteindelijke uitkering vanaf één jaar na het ongeval. Ook is het woon-werkverkeer van vrijwilligers meeverzekerd.

Reageer op dit artikel