nieuws

Dolders nieuwe SEA-voorzitter

Archief

Arno Dolders, algemeen directeur van Legal & General, is benoemd tot voorzitter van de Stichting Examens Assurantiebedrijf (SEA). Hij volgt Jos Huijbens op, die vorige maand is afgetreden.

Huijbens was sinds 1970, met een korte onderbreking, lid van het bestuur van de SEA. Sinds 1 maart 2001 was hij voorzitter. Zijn opvolger Dolders maakt sinds een jaar deel uit van het SEA-bestuur van de SEA.
Als voornaamste taak voor de stichting ziet Dolders het bijdragen aan de totstandkoming van een kwalificatiestructuur voor de financiële dienstverlening door het mede ontwikkelen van objectieve normen voor alle functies binnen de financiële dienstverlening. “Daarbij vormt een centraal en onafhankelijk exameninstituut een sluitstuk ter bewaking van die kwalificatiestructuur”, aldus Dolders. “Het is essentieel dat de deskundigheid objectief wordt getoetst. Daarbij dienen de eisen die de bedrijfstak heeft vastgesteld, leidend te zijn. Als opleidingsinstellingen zelf gaan examineren, ontstaat het risico dat de kwaliteit van het lesprogramma of van het studiemateriaal invloed krijgen op wat er wordt getoetst. Dat zou niet zuiver zijn.”
Bij de SEA doen jaarlijks 20.000 à 25.000 kandidaten examen voor in totaal 52 diploma’s of certificaten.
De nieuwe voorzitter Arno Dolders (links) met SEA-directeur Jan Janse.

Reageer op dit artikel