nieuws

Dolders (Legal & General): ‘Kosten zijn veel te hoog’

Archief

De kosten voor financiële diensten in Nederland liggen veel te hoog. Dat zei Arno Dolders, directeur van Legal & General, onlangs tijdens een bijeenkomst van de Gooische Assurantieclub. Dolders pleitte verder voor versnelde invoering van doorlopende provisie en voor strengere opleidingseisen.

In zijn betoog verwees Dolders regelmatig naar de Engelse markt, waar wetgeving en media zware druk hebben gelegd op de branche om kosten te verlagen. “We staan hier pas aan het begin”, aldus de voorman van de van oorsprong Britse verzekeraar Legal & General. “In de komende jaren wordt naar mijn diepe overtuiging de concurrentie tussen financiële aanbieders op de eerste plaats uitgevochten op de kostenstructuur. Dit geldt zowel voor de producent als voor de tussenpersoon.”
Dolders pleitte tegelijkertijd voor een versnelde invoering van doorlopende provisie bij levensverzekeringen. “Wij moeten als bedrijfstak luisteren naar de maatschappelijke eis van doorlopende provisies in plaats van afsluitprovisies. Verzekeraars moeten het met hen samenwerkende intermediair stimuleren en helpen deze overgang mogelijk te maken.”
Opleidingeisen
Dolders vindt voorts dat de professionaliteit van de bedrijfstak een krachtige impuls kan krijgen, indien aan alle medewerkers die direct klantcontact hebben (wettelijke) opleidingseisen worden gesteld. “Het is niet meer van deze tijd dat alleen de leidinggevende ooit een diploma heeft moeten behalen. En dat er geen eisen worden gesteld aan alle andere mensen van het kantoor die feitelijk de adviezen aan de klant verstrekken.”
Een laatste ‘advies’ voor verzekeraars gaf Dolders ten aanzien van reclames. Maatschappijen zouden een deel van hun reclamebudgetten moeten bestemmen voor advertenties in financiële katernen in dagbladen. Zulke bijlagen verschijnen volgens hem in Engeland veelvuldig en met prettige neveneffecten. “Hoe beter de consument is geïnformeerd over de voor-= en nadelen van financiële producten, hoe meer professioneel advies zal worden gewaardeerd en hoe minder kans de zogenaamde ‘snelle polissluiters’ krijgen.”

Reageer op dit artikel