nieuws

Doctors van Leeuwen is geen menseneter

Archief

Eén minuut Arthur Docters van Leeuwen, topman van de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE), is meer waard dan bijna anderhalf uur kijken naar een discussie tussen vier politici. Dat inzicht leverde de Nieuwjaarsbijeenkomst van de NBVA op.

De Kamerleden Tineke Witteveen (PvdA), Francine Giskes (D66), Hella Voûte (VVD) en Joop Wijn (CDA) deden anderhalf uur hun best om zinvolle uitspraken te doen over de onderwerpen gezondheidszorg, arbeidsongeschiktheid, toezicht, oudedagsvoorziening en terrorisme. Zij slaagden daarin niet, ondanks prikkels die presentator Victor Deconinck tussendoor gaf.
De politieke bespiegelingen, vol clichés en oppervlakkigheid, kregen een onverwachte wending toen Deconinck met zijn microfoon naar rij drie in het publiek snelde. Daar zat hij, helemaal alleen: Docters van Leeuwen, het opperhoofd van de STE. Hij bleek zich behoorlijk te hebben gestoord aan de kritiek – niet in de laatste plaats geuit door verzekeraars en tussenpersonen – op het plan om het financiële toezicht op één hoop te gooien en een scheiding aan te brengen in solvabiliteitstoezicht en gedragstoezicht.
“Men suggereert aldoor maar dat wij van de STE bezig zijn aan het bouwen en uitbouwen van een imperium. Ik vind dat een beetje flauw. Heus, wij zijn geen menseneters. De STE gaat trouwens AFM heten: dat staat niet voor Antenne Fabriek Midden-Nederland maar voor Autoriteit Financiële Markten.”
Volgens Docters van Leeuwen zijn er twee argumenten die pleiten voor het door minister Zalm ingediende wetsvoorstel. “Dat is A, omdat de drie toezichthouders (STE, DNB en PVK) zelf unaniem tot dit advies zijn gekomen. Met dat gegeven wordt in deze kringen wel erg gemakkelijk omgesprongen. Zo’n unaniem advies is niet vanzelfsprekend. B is het een feit dat juist in Nederland er een enorme integratie van financiële instellingen heeft plaatsgevonden en nog verder plaatsvindt. Die instellingen bieden geïntegreerde financiële producten, waar elementen inzitten van sparen, verzekeren, lenen en beleggen. Dan is het toch niet raar om over het sectorale toezicht na te denken. Het einde daarvan is in zicht. Functioneel toezicht is veel helderder, neemt minder administratieve lasten met zich mee en is duurzamer.”
En toen was het stil in de zaal…
Terrorisme
Als laatste onderwerp kwam de terreurdekking aan de orde. NBVA-secretaris Martin Thies stelde de Kamerleden de vraag wat de tussenpersoon nu aan klanten moet adviseren. Mededingingsautoriteit NMA heeft zich inmiddels negatief uitgesproken over het collectief uitsluiten van het terreurrisico.
De Kamerleden konden op de vraag van Thies geen antwoord geven. Zij waren allen van mening dat de terreurdekking allereerst een probleem is van de verzekeraars. Giskes (D66) drukte het als volgt uit: “Het is te makkelijk als een verzekeraar zich terugtrekt als het moeilijk wordt. Mij lijkt een waarborgfonds een goed idee, maar waarom zou je ontmoedigen dat verzekeraars het aandurven om het terreurrisico te dekken?”
Voûte (VVD) vindt dat de verzekeraars met de overheid om de tafel moeten gaan zitten. “De verzekeraars moeten met voorstellen komen; de overheid moet fungeren als een soort achtervang.”

Reageer op dit artikel