nieuws

D&O verzorgt ‘audits’ voor gevolmachtigden

Archief

Bureau D&O gaat centrale audits verzorgen voor volmachtkantoren. Dit onderzoek moet gevolmachtigden inzicht geven in hun bedrijfsstructuur.

Uit onderzoek van D&O is gebleken dat tweederde van de volmachtkantoren door middel van een audit meer inzicht wil hebben in de mogelijkheden om de volmachtresultaten te verbeteren. De controles richten zich op de bedrijfsonderdelen die de effectiviteit van de volmacht bepalen: personeel en organisatie, assurantiepakket en automatisering, alsmede de assurantieportefeuille (premie, polissen, schades en facturen en potentie). Tevens krijgen de kantoren aanbevelingen hoe de volmachtactiviteiten kunnen worden geoptimaliseerd.
Met haar nieuwe activiteit, waarvoor het bureau uit Hoevelaken samenwerkt met softwareadviesbureau Grijpma AsG in Baarn, concurreert D&O met volmachtgevende verzekeraars, die dergelijke audits eveneens houden.

Reageer op dit artikel