nieuws

DKV Nederland nog dieper in het rood

Archief

Bij DKV Nederland zakte vorig jaar het nettoresultaat van e -1,5 mln naar e -2,3 mln. Het resultaat verslechterde onder meer door de kosten voor concentratie en reorganisatie.

DKV Nederland, een dochterbedrijf van de Duitse ziektekostenverzekeraar DKV, zag vorig jaar de bedrijfskosten met 9% stijgen. De stijging werd vooral veroorzaakt, doordat de werkzaamheden voor de labels NVS (direct writer), Rijnmond (intermediairverzekeraar) en Nederzorg (ziekenfonds) werden geconcentreerd in Rotterdam. Dit ging gepaard met een nieuwe organisatiestructuur. DKV verwacht dat al dit jaar de resultaten van een efficiëntere organisatie merkbaar zullen zijn.
DKV is voornamelijk ziektekostenverzekeraar. Er waren eind vorig jaar 204.000 (192.000)ziektekostenverzekerden.
Het brutopremie-inkomen – exclusief ziekenfonds Nederzorg en inclusief de aanvullende (ziekenfonds)verzekeringen – bedroeg vorig jaar e 216,3 (188,2) mln. Inclusief herverzekering kwam het premie-inkomen uit op e 205,9 (182,4) mln. Hiervan had e 205,8 (179,0) betrekking op medische verzekeringen, waarvan e 201,7 (176,1) op ziektekostenpolissen. Verder ging het om Brand en Overige Varia.
Bij het label NVS steeg het premievolume met 22,2% en bij Rijnmond (exclusief de vroegere Levob-portefeuille) met 16,7%. Bij de voorheen Levob-portefeuille (ziektekosten) daalde het premievolume met 11,4% als gevolg van het vertrek van enkele collectiviteiten.
Resultaten
Het verzekeringstechnisch resultaat daalde van e -7,7 mln naar e -8,2 mln. In medische verzekeringen was het resultaat e -8,1 (-7,9) mln. Hiervan had e -9,6 (-7,2) betrekking op ziektekosten.
Het branchreresultaat kwam uit op e -3,5 (-1,6) mln.
Ziekenfonds Nederzorg, dat buiten genoemde cijfers staat, had vorig jaar 19.000(18.000) verzekerden. Van hen had 84% (85%) een aanvullende verzekering. De omzet van het fonds bedroeg e 15,6 (12,8) mln en het nettoresultaat e 0,6(1,7)mln. De administratie van Nederzorg is uitbesteed aan ziekenfonds RZG Geové (Amicon).

Reageer op dit artikel