nieuws

DKV Nederland dieper in het rood

Archief

Bij DKV Nederland zakte vorig jaar het nettoresultaat van e -2,3 mln naar e -2,5 mln. DKV wijt het verslechterde resultaat hoofdzakelijk aan de kosten voor concentratie en reorganisatie.

DKV Nederland – dochter van de Duitse ziektekostenverzekeraar DKV – heeft in 2001 alle werkzaamheden geconcentreerd in Rotterdam. De reorganisatie ging gepaard met een nieuwe organisatiestructuur. Hierdoor stegen de bedrijfskosten van e 28,3 mln naar e 32,7 mln. Dit kwam vooral door een stijging van de personeelskosten van e 1,4 mln naar e 1,6 mln en een stijging van de overige kosten van e 13,7 mln naar e 16,3 mln, onder meer voor een nieuw administratiesysteem. De directie verwacht dit jaar, mede dankzij de verkoop van het voormalige NVS-kantoor in Amsterdam, de verliesgevende periode van de laatste drie jaar af te sluiten.
DKV Nederland omvat de labels NVS (direct-writer), Rijnmond (intermediairverzekeraar) en Nederzorg (ziekenfonds). Het bedrijf is voornamelijk ziektekostenverzekeraar. Er waren eind vorig jaar 224.805 (204.000) ziektekostenverzekerden. Via de websites (www.Rijnmond.com en www.NVS-verzekeringen.nl) meldden zich tweeduizend nieuwe ziektekostenverzekerden.
Het premie-inkomen – exclusief het ziekenfonds Nederzorg en inclusief de aanvullende (ziekenfonds)verzekeringen – bedroeg vorig jaar e 248,0 (216,3) mln. Inclusief herverzekering kwam het premie-inkomen uit op e 245,1 (205,9) mln. Hiervan had slechts e 1 mln betrekking op niet-medische verzekeringen.
Bij het label NVS steeg het premievolume met 16,2% (22,2%). Bij Rijnmond was dit 9,9%. Dit was laag ten opzichte van de 16,7% in 2001. De reden is, een sanering in de collectiviteiten bij de voormalige Levob-portefeuille (ziektekosten). In deze portefeuille die inmiddels in Rijnmond is geïntegreerd, daalde in 2001 het premievolume, als gevolg van sanering, met 11,4%.
Resultaten
Het technisch resultaat daalde naar e -6,9 (-8,2) mln. In medische verzekeringen was dit e -7,0 (-8,1) mln. Het beleggingsresultaat daalde van e -3,3 mln naar e -3,7 mln. Het brancheresultaat kwam uit op e -3,9 (-3,5) mln.
Genoemde cijfers zijn exclusief ziekenfonds Nederzorg. Dit fonds had eind vorig jaar 20.214 (19.000) verzekerden. Van hen had 70% (84%) een aanvullende verzekering. De omzet van het ziekenfonds bedroeg e 18 (15,6) mln en het nettoresultaat e 0,8(0,6) mln. De administratie van Nederzorg is uitbesteed aan Menzis.

Reageer op dit artikel