nieuws

Diverse ‘petten’ breken Jan Muller op

Archief

Jan Muller is teruggetreden uit het NVA-bestuur. Als reden voor zijn vertrek geeft Muller de “petten-problematiek”.

Muller bekleedt in de verzekeringsbranche diverse functies. Zo is hij voorzitter van de Federatie van Assurantieclubs, vice-voorzitter van de NVGA, lid van de raad van commissarissen van Nibe-SVV en was hij tot vorige week bestuurslid en penningmeester van de NVA. “Niet ik, maar mijn omgeving heeft nogal moeite met deze ‘diverse-pettenmaterie’. Dusdanig dat een en ander zou kunnen leiden tot een vorm van ongeloofwaardigheid. Ik voel mij daar als persoon niet gelukkig bij en vind het jammer dat het zo gelopen is”, zegt Muller.
De NVA heeft bij monde van directeur Niels Mourits begrip voor het besluit van Muller. “Wij zien natuurlijk ook dat die verschillende rollen lastig zijn voor Jan Muller. Dat kwam ook tot uiting bij de informatieronde van het Verbond van Verzekeraars, waarbij Jan Muller als Federatie-voorzitter elke avond de opening verzorgde. Zoals bekend wilde de NVA niet meedoen aan deze ronde en dat werkte dus verwarrend. Wij en ook Jan Muller hebben daar reacties op gekregen. Wij hebben zijn rol daar ook als niet plezierig ervaren. Maar het speelt natuurlijk bij meer dossiers. Wij praten met de NVGA en met het Platform Opleidingen en in beide gremia zit Jan Muller ook. Dat is niet handig. Wij zijn overigens goed uit elkaar gegaan.”
De NVA start binnenkort met het zoeken naar een opvolger voor Muller. Mourits verwacht deze in het najaar te kunnen presenteren. Vooralsnog neemt Uri Coronel de taken van Muller als penningmeester waar.

Reageer op dit artikel