nieuws

Direktbank vraagt wél inkomensbescheiden op

Archief

In tegenstelling tot wat in AM 22 (pag. 43) staat vermeld, sluit Direktbank geen hypotheken meer zonder inkomensbescheiden op te vragen bij de klant. Gedurende korte tijd was het mogelijk om tot 60% van de executiewaarde een lening te krijgen zonder aanlevering van inkomensbescheiden.

Medio 2002 is dat veranderd. “Wij hebben ons beleid aangepast op grond van de circulaire die het Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) toen heeft verstuurd.” Het CHF stelde daarin dat dergelijke hypotheken niet stroken met de Gedragscode Hypothecaire Financieringen, waarin is opgenomen dat ongeacht het verstrekkingspercentage altijd een inkomenstoets moet plaatsvinden.

Reageer op dit artikel