nieuws

Directie hoopt op doorstart failliet Pensioen Partners

Archief

Directeur en meerderheidsaandeelhouder Leo den Dulk hoopt een doorstart te kunnen maken met Pensioen Partners. Eind vorige maand werd het Barneveldse intermediairbedrijf, samen met dochterbedrijf Mr. Bolle Assuradeuren, failliet verklaard. Een nieuwe hausse royementen heeft het kantoor genekt.

“Het systeem van afsluitprovisies moet op de helling”, zo luidt het opvallende pleidooi van Den Dulk, enkele uren na de uitspraak van de rechtbank in Zutphen. “Als ondernemer kun je geen rekening houden met een verdientermijn van tien jaar. Je krijgt inkomsten, investeert die in je bedrijf en als dan ineens de fiscale regels wijzigen moet je enorme bedragen terugbetalen aan de maatschappijen. Dat geld is er dan niet.”
Volgens Den Dulk is een hernieuwde hausse aan royementen in de eerste twee maanden van dit jaar Pensioen Partners fataal geworden. Eind vorig jaar meldde AssurantieMagazine echter al dat het Barneveldse bedrijf grote financiële problemen kende. Verliescijfers van e -0,2 mln in 1999 en e -1,7 mln in 2000 zorgden voor acute liquiditeitsproblemen. De bedrijfsaccountant sprak in de accountantsverklaring bij de jaarcijfers over 2000 zijn zorgen uit over de continuïteit van het kantoor. Een kapitaalinjectie van e 4 mln van minderheidsaandeelhouder Delta Lloyd (25%) hielden Pensioen Partners toen op de been. Een drastische reorganisatie, geleid door de in dienst van Delta Lloyd werkende Gerard van Loon, heeft echter niet mogen baten.
Moet u de hand ook niet in eigen boezem steken, in die zin dat de gebrekkige advieskwaliteit van Pensioen Partners mede voor een extreem hoog verval in de portefeuille heeft gezorgd?
Den Dulk: “Ons royement lag helemaal niet zo hoog; in december 2001 was dat bijvoorbeeld maar 8% à 9%. Nee, het grootste deel van de royementen – en vooral de premieverlagingen – is te wijten aan de nieuwe wetgeving en is niet mijn verantwoordelijkheid.”
Doorstart
Den Dulk wil geen cijfers geven over het laatste boekjaar. Bekend is wel dat Pensioen Partners in 2000 een provisie-omzet behaalde van zo’n e 10 mln, met 440 werknemers, waarvan 150 buitendienstadviseurs. Het huidige faillissement heeft uiteindelijk voor 288 mensen ontslag opgeleverd: veertig buitendienstmedewerkers, 75 binnendienstmensen en zo’n 170 telemarketeers met voornamelijk kleine deeltijdcontracten. De laatste activiteiten vonden tevens plaats in Apeldoorn, Arnhem en Enschede.
Samen met de curator hoopt grootaandeelhouder Den Dulk (63%) – de overige 12% zijn in handen van mede-directielid Henry Luigjes – tot een doorstart te kunnen komen. “Dit bedrijf bezit daarvoor genoeg kennis en potentie. Wel zullen we de portefeuille dan moeten schonen van royementen en zullen we nog verder moeten afslanken.” Curator Riezebosch wil nog niets zeggen over de haalbaarheid van een doorstart.
Voornaamste schuldeiser Delta Lloyd wil zich over een doorstart evenmin uitlaten. “Wij bepalen als minderheidsaandeelhouder niet het beleid”, zegt een woordvoerder.
Maar Delta Lloyd is toch meer dan dat? Vrijwel de gehele productie ging de laatste twee jaar naar Delta Lloyd, jullie hebben e 4 mln geïnvesteerd, zelf een directeur aangesteld om de reorganisatie te leiden en de portefeuilles zijn aan Delta Lloyd verpand?
“In het belang van de klanten en het personeel hebben we er alles aan gedaan om het bedrijf voort te laten bestaan. Jammer dat daar onvoldoende perspectief voor was. Daar laten wij het bij.”
Een andere grote schuldeiser is Aegon, dat nog een vordering van bijna e 0,5 mln heeft staan. Aegon was tot 1999 de belangrijkste verzekeraar in de portefeuille van Pensioen Partners, dat in 1994 werd opgericht. Andere partijen waren: Bank Labouchere, Cardif, Nationale-Nederlanden, ING Bank, Hooge Huys, Argenta en AXA; de laatste voornamelijk bij Mr. Bolle.
De faillissementen van ’t Renthuys, Domeyn Partners, Waerborgh Partners, Spaer Partners, Planning Partners en Kroonstad Adviesgroep betreffen louter lege vennootschappen.

Reageer op dit artikel