nieuws

Direct-writer Robein gaat in zee met NVA- en NBVA-leden

Archief

Direct-writer Robein gaat levensverzekeringen verkopen via bij de NVA en de NBVA aangesloten assurantiekantoren.

De Haagse levensverzekeraar heeft onlangs naar 1.600 NVA- en NBVA-leden een uitnodiging gestuurd om als verkoopkanaal voor Robein te gaan fungeren. Zo’n 160 kantoren, oftewel 10%, reageerden positief. Volgens de direct-writer zijn de eerste samenwerkingsovereenkomsten inmiddels gesloten en lopen met nog enkele tientallen kantoren gesprekken.
Vorig jaar hield Robein al verkoopacties met De Hypotheekshop en Bank Labouchère. Vooral de samenwerking met de laatste was profijtelijk: een aanprijzing van de Robein Beurs Index Polis in het relatieblad FiscAlert leverde bijna achthonderd verkochte polissen en f 6,5 mln premie op.
Het was een van de successen in een “topjaar”. Robein wist het brutopremie-inkomen met liefst 72% te vergroten tot f 223 (130) mln. De koopsompremies schoten – met het oog op het nieuwe belastingstelsel – het hardst omhoog: +93% tot f 103,9 (53,8) mln. Daarvan is 43% bestemd voor beleggingsverzekeringen. De periodieke premies gingen met 57% omhoog tot f 119,2 (76,3), waarvan 88% unit-linked.
Het aantal nieuw gesloten polissen steeg van 3.600 tot 6.500. Daarvan werden er 3.800 (1.600) gesloten door nieuwe Robein-klanten. Het totaal aantal uitstaande polissen bij de Haagse maatschappij bedraagt nu 45.345, goed voor een verzekerd kapitaal van f 2,1 mld.
Succesvol waren vooral de Beurs Index Polis, de Koopsom Garant Polis en de direct ingaande lijfrenteverzekeringen. De laatste categorie leverde f 30 mln premie op. Robein claimt bij de beleggingslijfrente een marktaandeel van 12-13%. “We hebben een hoog eigen behoud van meer dan 80%”, zo verklaart directeur Eric Reintjens een deel van het succes.
Dividend
De bedrijfskosten stegen tot f 17,2 (13,1) mln, onder meer door hogere acquisitiekosten zoals f 2,2 (1,1) mln voor reclame. In procenten van de omzet betekent dat een kostendaling tot 5,9% (6,7%). Bij een technisch resultaat levensverzekeringen van f 4,7 (4,0) mln en een gelijkblijvend bankresultaat van f 0,8 mln resteert uiteindelijk een nettowinst van f 4,1 (5,7) mln.
De aandeelhouders van Robein, enkele niet bij namen genoemde particulieren, hebben voor het eerst een dividenduitkering ontvangen. De uitbetaling was f 2,5 mln groot. Het eigen vermogen ging omhoog naar f 52,5 (49,7) mln. Robein Hypotheken zag de hypotheekportefeuille iets slinken tot f 63 mln.
Premiedaling
Voor dit jaar voorziet Reintjens een neergang in de omzet. “In het eerste kwartaal steeg het premie-inkomen nog met 10%”, zegt het jaarverslag om eraan toe te voegen dat in dit cijfers nauwelijks overlopende posten uit 2000 zitten. “Maar het aantal gesloten polissen is, zoals verwacht, met tientallen procenten afgenomen.” Over het hele boekjaar rekent Robein op een terugval in de premie-omzet van 20-30%.
Wel ligt een winstverbetering in het verschiet. “Een verdubbeling van het nettoresultaat van Robein Leven in de komende drie à vier jaar, moet niet uitgesloten worden geacht.”
Eric Reintjens: “Het aantal gesloten polissen is met tientallen procenten afgenomen”.

Reageer op dit artikel