nieuws

DIN vernieuwt HypotheekDesk

Archief

Dutsch Insurance Network (DIN) introduceert in april een vernieuwde versie van de HypotheekDesk. Door de vernieuwingen kunnen aanvragen straks volledig elektronisch worden afgehandeld. Verder wordt de provisiestructuur aangepast.

De herstructurering van de HypotheekDesk is ingegeven door marktontwikkelingen, de start van de NBVA HypotheekDesk in oktober 2001, de integratie van de NFP HypotheekDesk en de omzetgroei van 80% tot e 321 mln in 2002. “De grenzen van de capaciteit zijn hiermee bereikt”, aldus DIN-directeur Robin Baks.
Voor de HypotheekDesk is een nieuwe infrastructuur gebouwd waarmee offerteaanvragen volledig elektronisch kunnen worden afgehandeld. Aanvragen zullen via HDN worden ontvangen en bewerkt in het eigen systeem, waarna de aanvragen weer via HDN naar de geldverstrekkers worden gestuurd en weer terug. De 650 à 700 aangesloten kantoren kunnen eventueel nog aanvragen per fax indienen.
Provisiedifferentiatie
Omdat geldverstrekkers meer eisen zijn gaan stellen aan de aanlevering van aanvragen en de acceptatiegraad, heeft DIN een andere provisiestructuur doorgevoerd. Tussenpersonen die via HDN aanvragen doen en een acceptatiegraad halen van meer dan 75%, zullen een hogere vergoeding krijgen dan intermediairs die per post of fax aanleveren en een acceptatiegraad halen van minder dan 50%. “De provisie zal variëren van 0,5% tot 0,75%”, aldus Baks. “We gaan drie categorieën onderscheiden op basis van acceptatiegraden van 50% en 75%. Daarnaast wordt onderscheid gemaakt tussen tussenpersonen die via HDN aanleveren en tussenpersonen die dat niet doen.”
Hypotrust is hofleverancier van de HypotheekDesk. Daarnaast worden hypotheken van Argenta, Bouwfonds, Direktbank, BLG (mogelijk in combinatie met Hooge Huys), Bank of Scotland (in combinatie met De Goudse), Postbank en ING aangeboden worden. Daaraan wordt binnenkort GMAC Hypotheken toegevoegd; van Stad Rotterdam zal een volmacht worden verkregen.
Achter de site www.startatp.nl wordt een apart deel ingericht voor de HypotheekDesk. Daarop zullen alle voorwaarden van de geldverstrekkers, formulieren, het provisieoverzicht en hypotheeknieuws te vinden zijn.

Reageer op dit artikel