nieuws

DIN peilt animo ziektekostenmantel voor aangesloten tussenpersonen

Archief

DIN, Dutch Insurance Network, inventariseert de belangstelling voor een ziektekostenmantelcontract voor aangesloten assurantiekantoren. Het mantelcontract zal worden gesloten bij De Amersfoortse.

Momenteel enquêteert DIN bij de circa 550 aangesloten tussenpersonen naar de belangstelling voor het ziektekostenmantelcontract voor hen en hun werknemers. “We moeten eerst kijken of het wel zin heeft dat contract te sluiten”, zegt DIN-directeur Robin Baks. Het is de bedoeling dat het contract begin 2004 ingaat. Met De Amersfoortse is al een premiekorting van circa 12% overeengekomen. “Behalve 10% provisie gaat het om een korting die rond de 2% kan liggen maar die ook hoger kan zijn. Dat hangt af van het volume van het contract.” De doelgroep schat Baks op zo’n 12.000 mensen exclusief hun meeverzekerden. “De aangesloten kantoren hebben gemiddeld 8,5 fte’ers in dienst, maar daar zijn uiteraard ook ziekenfondsverzekerden onder.”
In het verleden had DIN een mantelcontract voor ziektekosten lopen bij zakenpartner Rijnmond. In 1999 beëindigde DIN – bij wie destijds zo’n tweehonderd kantoren waren aangesloten – de relatie met Rijnmond en werd ook het mantelcontract opgezegd. “Sindsdien is er geen mantelcontract geweest”, zegt Baks. “Dat we dit nu weer oppakken komt, omdat er onlangs vanuit de aangesloten kantoren om is gevraagd.”
DIN werkt voor de distributie van vooral aov’s al samen met De Amersfoortse. “De Amersfoortse wil zich wat sterker met ziektekosten gaan richten op de DIN-kantoren”, zegt Baks. DIN werkt op (onder meer) ziektekostengebied ook samen met de Goudse. “Het contract en de sterkere samenwerking met De Amersfoortse frustreert onze relatie met de Goudse niet”, zegt Baks. “We willen twee aanbieders per productgroep. Voor aov’s werken we bijvoorbeeld ook samen met Fundum.
Samenwerking De Goudse
Voor de bij DIN aangesloten kantoren geldt sinds het begin van dit jaar een andere bonusregeling voor de Ziektekosten Zorg Advies Polis. “Voorheen werden bonussen per kanoor gegeven. Nu fungeren wij als intermediair voor de aangebrachte polissen zodat de bonus hoger is.” Bij meer dan 150 polissen bedraagt de bonusprovisie 2,4%. Bij 100 tot 150 polissen is dit 1,6%.
Ook werkt DIN sinds begin dit jaar met De Goudse samen op hypotheekgebied. Het gaat om hypotheken die zijn te sluiten in combinatie met het FlexxVermogensplan, het voormalige universal-lifeproduct van Tiel-Utrecht. Ook hierbij wordt een bonusprovisie gegeven voor de gezamenlijke productie van de DIN-leden. Die bonus varieert 0,113% bij een totale productie tot e 2.268.901 tot 0,263% bij een totale productie van e 45.378.022 tot e 56.722.527.

Reageer op dit artikel