nieuws

Dikke plus voor garantielijfrente

Archief

De productie van uitgestelde lijfrenteverzekeringen is vorig jaar verder gedaald (met 2%) tot minder dan e 1,7 mld. Dat is ruim een miljard euro minder dan in het jaar 2000. Veroorzaker van het leed is de beleggingspolis. De omzet uit gegarandeerde lijfrentepolissen is namelijk al drie jaar lang hoger dan in topjaar 2000.

De premieomzet uit garantielijfrenten is vorig jaar met liefst 23% gestegen tot e 1.243 mln. Het aandeel van de polissen in geld is daarmee terug op een ouderwetse waarde van 74%. In 2000, midden in de aandelenhype, was maar 37% van de (uitgestelde) lijfrenteproductie bestemd voor polissen met een gegarandeerde uitkomst. De omzet uit beleggingsgebonden lijfrentepolissen daalde vorig jaar met 37% tot e 445 mln, amper een kwart van de omzet die in 2000 uit unit-linkedpolissen werd gehaald.
Garantie- en beleggingspolissen bij elkaar opgeteld, resteert een omzetdaling in uitgestelde lijfrenten van 2% tot e 1.688 mln. Opvallend is de daling in het daarbij behorende aantal polissen: vorig jaar -35% tot 141.300. Drie jaar eerder werden nog meer dan 440.000 lijfrentepolissen verkocht, vaak gekoppeld aan bescheiden bedragen uit bedrijfsspaarregelingen. De koek wordt momenteel derhalve door aanzienlijk minder tussenpersonen en direct-writers gedeeld. Faillissementen van ‘massaproducenten’ (als Noorderkroon, Pensioen Partners, Qua Raad en vele anderen) zijn op die manier in de cijfers terug te zien.
Direct ingaand
Opmerkelijk, net als in 2002, is de tegenvallende omzet uit direct ingaande lijfrenteverzekeringen. Tegenvallend, in het licht van de hoge verwachtingen die er marktbreed zijn ten aanzien van deze productcategorie. Tussen 1999 en 2001 werden die verwachtingen nog ingelost met groeipercentages van 19% oplopend tot 32%, maar daarna is de klad er ingekomen. Het jaar 2002 gaf zelfs een omzetdaling van 5,5% te zien en vorig jaar is daarop een schamel plusje van 0,7% gevolgd.
Met een premieomzet van e 2.755 mln is de direct ingaande lijfrente overigens wel goed voor 43% van de gehele individuele levenproductie. Het aantal polissen is vorig jaar met 4% gestegen tot een recordhoogte van 60.700.
Bij de direct ingaande lijfrenten krijgt de unit-linkedpolis nauwelijks een poot aan de grond. Slechts 2% van de premieomzet (e 48 mln, -65% ten opzichte van 2002)) vloeit naar beleggingsgebonden polissen. Eén van de grootste spelers in dit segment is overigens AXA, met een marktaandeel van 25-30%.
Pensioen
Een andere voorspelde groeimarkt was de categorie uitgestelde pensioenverzekeringen, die zeker door de wijzigingen in de fiscale regelgeving aan populariteit zou moeten winnen. In 2003 was hiervan echter weinig te merken. Het aantal polissen ging nog wel omhoog, met bijna 3% tot 63.800, maar de bijbehorende premieomzet bleef 5% achter bij die van 2002.
Bij de (uitgestelde) pensioenpolissen ging zowel de omzet uit polissen in geld als die in beleggingen omlaag. De garantieverzekeringen daalden met 3% tot e 335 mln, de unit-linkedverzekeringen met 8% tot e 202 mln. Het aandeel van de beleggingsverzekering is daarmee gedaald tot 38%.
Lijfrente uitgesteld Aantal Premie Guldens- Beleggings- totaal verzekeringen verzekeringen 1998 396.000 1.964,6 923,3 47% 1.041,2 53% 1999 420.800 1.950,3 842,6 43% 1.107,7 57% 2000 440.800 2.734,3 1.004,4 37% 1.729,9 63% 2001 302.100 2.047,2 1.050,2 51% 997,0 49% 2002 1e kwartaal 83.900 591,9 334,1 56% 257,8 44% 2e kwartaal 54.000 365,9 200,0 55% 165,9 45% 3e kwartaal 40.900 343,9 201,6 59% 142,3 41% 4e kwartaal 40.100 418,5 274,6 66% 143,9 34% Totaal 2002 218.900 1.720,2 1.010,3 59% 709,9 41% 2003 1e kwartaal 50.500 685,6 529,1 77% 156,5 23% 2e kwartaal 32.600 364,8 276,4 76% 88,4 24% 3e kwartaal 28.200 306,0 217,3 71% 88,7 29% 4e kwartaal 30.000 331,5 220,6 67% 110,9 33% Totaal 2003 141.300 1.687,9 1.243,4 74% 444,5 26% Direct ingaande lijfrente Aantal Premie Guldens- Beleggings- totaal verzekeringen verzekeringen 1998 36.200 1.496,6 1.389,9 93% 106,7 7% 1999 40.200 1.787,5 1.591,7 89% 195,8 11% 2000 47.500 2.200,0 2.009,6 91% 190,5 9% 2001 58.600 2.896,4 2.675,8 92% 220,4 8% 2002 1e kwartaal 19.300 810,1 753,9 93% 56,2 7% 2e kwartaal 14.200 667,6 634,4 95% 33,2 5% 3e kwartaal 13.300 695,8 671,2 96% 24,6 4% 4e kwartaal 11.600 562,4 540,4 96% 22,0 4% Totaal 2002 58.400 2.735,9 2.599,9 95% 136,0 5% 2003 1e kwartaal 21.300 1.012,3 993,7 98% 18,6 2% 2e kwartaal 14.500 613,7 604,1 98% 9,6 2% 3e kwartaal 12.500 556,4 546,6 98% 9,8 2% 4e kwartaal 12.400 572,4 562,2 98% 10,2 2% Totaal 2003 60.700 2.754,8 2.706,6 98% 48,2 2%
Pensioen uitgesteld Aantal Premie Guldens- Beleggings- totaal verzekeringen verzekeringen 1998 62.300 389,9 239,4 61% 150,5 39% 1999 72.800 387,7 209,3 54% 178,4 46% 2000 69.100 452,9 217,9 48% 235,0 52% 2001 64.400 479,7 232,0 48% 247,7 52% 2002 62.100 565,3 344,8 61% 220,5 39% 2003 63.800 536,8 334,8 62% 202,0 38% (Bedragen in e mln.)

Reageer op dit artikel