nieuws

Dexia en tussenpersonen moeten schade vergoeden

Archief

Dexia Bank Nederland, als huidig eigenaar van Bank Labouchere, en een tussenpersoon uit Amsterdam zijn door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot het vergoeden van de schade die een afnemer van een aandelenleaseproduct lijdt.

De adviseur (Breedijk & Biesenbeek) moet – wegens wanprestatie (verkeerde en onvoldoende voorlichting) – 25% vergoeden en is samen met Dexia hoofdelijk aansprakelijk – wederom wegens wanprestatie (ontbreken risicoprofiel en onvoldoende informatie) – voor de andere 75%. De eiseres had begin 2001 aan rente e 9.092,88 vooruitbetaald voor het product ‘Triple Effect Vooruitbetaling’ en dreigt in januari 2004 met een schuld van ruim e 30.000 achter te blijven.
Volgens de vrouw had haar adviseur, met wie zij al twaalf jaar een zakelijke relatie had, voorafgaand aan het sluiten van het leasecontract gezegd dat haar inleg (20.000 gulden) kon verdubbelen, kon verliezen of kon quitte spelen. Dat er na drie jaar ook een schuld aan Labouchere zou kunnen openstaan, vertelde hij niet. Verder zegt de vrouw geen productbrochure te hebben ontvangen. Opvallend genoeg heeft de vrouw een overeenkomst ondertekend, waarin zij enerzijds aangeeft deze te hebben gelezen – en dus te hebben gezien dat zij geld leende en een schuld zou kunnen overhouden – en anderzijds aangeeft de brochure te hebben ontvangen.
De rechtbank wijst haar beroep op dwaling – ze zou nog enigszins versuft zijn door het overlijden van haar man een klein jaar eerder – af. Maar de adviseur wordt wel verweten haar verkeerd en onvoldoende te hebben voorgelicht en is daarom aansprakelijk voor de schade. Verder verwijt de rechter Dexia/Labouchere, na een lange argumentatie, dat zij geen risicoprofiel heeft opgesteld. De rechtbank overweegt een schadeverdeling van 50%/50%, maar komt uiteindelijk tot 25%/75% omdat “Labouchere zich als professionele effecteninstelling actief, zij het indirect via een cliëntenremisier, tot consumenten heeft gericht die niet of nauwelijks ervaring hadden met beleggingen; Labouchere heeft zich er vervolgens niet van vergewist dat de klant was ingelicht over de risico’s van de overeenkomst, maar heeft volstaan met toezending van de productbrochure aan de tussenpersoon en heeft genoegen genomen met de voorgedrukte verklaring op het aanvraagformulier dat de klant kennis had genomen van de brochure”.
Dexia heeft inmiddels verklaard in beroep te gaan tegen de uitspraak.

Reageer op dit artikel