nieuws

Delta Lloyd wil niet langer alleen doorlopende provisie

Archief

Delta Lloyd wil tussenpersonen niet langer belonen met uitsluitend doorlopende provisie, zoals sinds vorig jaar het geval is bij het Financieel Vrijheidsplan.

Volgens commercieel directeur Frank Elion noopt het recente standpunt van de fiscus (zie AM 21, pag. 3) tot een wijziging. “We willen duidelijk gaan maken wat fiscaal als initiële vergoeding (afsluitprovisie) geldt en wat als doorlopende vergoeding.” De maatschappij heeft hierover een brief gestuurd aan z’n tussenpersonen.
Over doorlopende provisie hoeft niet in het eerste jaar fiscaal te worden afgerekend – althans de contante waarde van de toekomstige provisie – als de tussenpersoon kan aantonen dat hij in enig jaar werkzaamheden heeft verricht voor de polis. Naar verwachting gaat de fiscus dit steekproefsgewijs controleren. Delta Lloyd denkt dat de tussenpersoon richting fiscus kan volstaan met het vastleggen van zijn werkzaamheden in de algemene Advieswijzer voor de klant.
Eén op negen
Overigens blijkt het Financieel Vrijheidsplan niet populairder dan zijn voorganger Delta Life. “Delta Life is nog steeds ons best verkochte product”, zegt Elion. Delta Life kent een mengvorm van afsluitprovisie en doorlopende provisie. “Dat sluit beter aan bij de visie van de fiscus op doorlopende provisie.”
Van het product Financieel Vrijheidsplan, met dus alleen doorlopende provisie als beloningsvorm, zijn sinds de zomer van vorig jaar tweeduizend polissen verkocht. De afzet vindt plaats via ongeveer 280 tussenpersonen. Volgens Elion maakt één op de negen kantoren gebruik van de voorschotregeling: via de rekening-courant krijgen zij de contante waarde van de doorlopende provisie als lening van Delta Lloyd. De maatschappij ontwikkelde deze voorschotregeling een jaar geleden, omdat veel tussenpersonen in de praktijk (liquiditeits)problemen hadden met de overstap naar doorlopende provisie.
Fiscus vraagt per polis verantwoording
Bureau Barnhoorn (Eindhoven) moet aan de Belastingdienst per polis gaan verantwoorden of en zo ja welke werkzaamheden het in 1999 en 2000 heeft verricht voor de ontvangen doorlopende provisie. Slaagt eigenaar Robert Barnhoorn daar onvoldoende in, dan moet hij fiscaal ineens afrekenen over de contante waarde van alle provisie-uitkeringen. Dat heeft Barnhoorn te horen gekregen van de Belastingdienst Eindhoven naar aanleiding van de recente brief van staatssecretaris Steven van Eijck (Financiën) over de fiscale behandeling van doorlopende provisie. De fiscus had de belastingaangiftes van Bureau Barnhoorn, dat zich alleen laat belonen met doorlopende provisie, eerder al afgekeurd.

Reageer op dit artikel