nieuws

Delta Lloyd wijzigt rechtsbijstandpolis

Archief

Delta Lloyd beperkt zich sinds begin deze maand tot het aanbieden van twee dekkingsvarianten van haar rechtsbijstandverzekering voor particulieren.

Het vernieuwde aanbod bestaat uit twee dekkingsvormen naar keuze: een volledige dekking dan wel een dekking voor verkeersdeelneming. Uit de volledige dekking zijn geschrapt: de premiekorting voor het niet-bezitten van een eigen motorrijtuig dan wel eigen huis en de mogelijkheid tot bijverzekeren van het ‘pluspakket’ en dekking voor geschillen over andere onroerende zaken dan de bewoonde eigen (vakantie)woning of huis in aanbouw.
De kostenvergoeding bedraagt standaard ten hoogste e 12.500 bij inschakeling van een externe deskundige (advocaat); in geval er een advocaat van DAS Rechtsbijstand in de arm wordt genomen, is de kostenvergoeding onbeperkt. Per melding waarvoor DAS een dossier opmaakt, bedraagt de eigen bijdrage van verzekerde e 75 ter vervanging van het eigen risico van e 110 bij externe kosten.
De dekkingsvariant voor verkeersdeelneming omvat rechtsbijstand bij verhaal van in het verkeer geleden schade en verkeersstraffen. Niet langer gedekt zijn consumentengeschillen die verband houden met het aanschaffen, bezitten en verkopen van motorrijtuigen.
De jaarpremie voor een gezin of alleenstaande bedraagt e 180, respectievelijk e 170 voor de volledige dekking en e 47 respectievelijk e 37 voor de dekking verkeersdeelneming.

Reageer op dit artikel