nieuws

Delta Lloyd verlaagt spp-provisie naar 1,5%

Archief

Delta Lloyd verlaagt begin volgend jaar de provisie voor de (studenten)standaardpakketpolis (spp) van 5% naar 1,5%.

“We zaten met die 5% boven het landelijk gemiddelde”, stelt Delta Lloyd, die erop wijst dat de meeste zorgverzekeraars voor de spp-polissen een provisie van circa 3% hanteren. “Het percentage van 1,5% is uit de bus gekomen bij berekeningen van onze kosten en opbrengsten op deze polissen”, verklaart Delta Lloyd.
Bij de invoering van de standaardpakketpolissen werd een provisie afgesproken van 10%. Later zakte dit naar 7% en vervolgens naar 5%. Nu zulke afspraken van de NMa niet meer mogen worden gemaakt, varieert de provisie per verzekeraar. Dat verzekeraars het provisiepercentage verlaagden, heeft te maken met het feit dat de premies fors zijn stegen. Hierdoor bracht het lagere percentage vaak nominaal hetzelfde provisiebedrag op. Daarbij werd er rekening mee gehouden dat het intermediair niet werft op de standaardpakketpolis en daar dus niet of nauwelijks werk aan heeft.
Een uitzondering hierop is de studentenvariant die een paar jaar geleden in het leven werd geroepen. Omdat het gros van de studenten later overstapt op een maatschappijpolis vormen studenten voor verzekeraar en intermediair een interessante doelgroep. Vandaar dat bijvoorbeeld ONVZ onderscheid in de provisie maakt: 3% voor de standaardpakketpolis en 11% voor de studentenpolis. Verzekeraar Rijnmond maakt dit onderscheid niet. Die geeft 2,75% provisie op alle (studenten)standaardpakketpolissen. Delta zegt geen apart percentage voor studenten te willen hanteren. “Onze ervaring is dat de meeste studenten zo’n polis via internet bij een direct- writer sluiten. Onder meer dus via onze Ohra-site.”

Reageer op dit artikel