nieuws

Delta Lloyd introduceert Arbeidsvoorwaardenwijzer

Archief

Delta Lloyd biedt werknemers een Arbeidsvoorwaardenwijzer, een boekwerkje waarin de algemene arbeidsvoorwaarden vermeld staan die gelden voor de werknemer.

De Arbeidsvoorwaardenwijzer kan ook op maat gemaakt worden voor de werknemer; de zogeheten Topvariant. Deze variant geeft inzicht in het huidige inkomen, het inkomen bij ziekte, het inkomen vanaf 61 jaar, inkomen vanaf 65 jaar, inkomen voor nabestaande partner en eventuele nabestaande kinderen. In de bijlage bij deze Topvariant wordt aangegeven hoe men aan de cijfertjes is gekomen.
De algemene Arbeidsvoorwaardenwijzer wordt gratis verstrekt als de werkgever een collectief EB-product heeft gesloten bij Delta lloyd. “De tussenpersoon kan deze Arbeidsvoorwaardenwijzer dan als unique selling point gebruiken richting werkgever”, aldus Delta Lloyd.
Kosten
De algemene Arbeidsvoorwaardenwijzer is gratis, de gepersonificeerde variant, Topvariant, niet. Voorwaarde is dat er al een collectief EB-product gesloten moet zijn. De werkgever betaalt e 150 opstartkosten en voor elke werknemer e 5.
Delta Lloyd biedt nog meer diensten in het kader van employee-benefits. Zoals het Employee Benefits Rapport. Dit rapport moet een duidelijk inzicht bieden in hoe de werkgever op de huidige regelingen kan besparen. Volgens Delta Lloyd vooral interessant voor de ondernemer die exact wil weten wat de diverse bedrijfsverzekeringen dekken en of deze zinvol zijn voor het bedrijf.
Verder biedt de verzekeraar tussenpersonen de Delta Lloyd CAO-databank. Deze databank, die Delta Lloyd overigens al enkele jaren bijhoudt, legt van de verschillende bedrijfsbranches afspraken vast op het gebied van WAO-gat, WAO-excedent, ziekteverzuimverzekeringen, ANW-hiaat, pensioenen en dergelijke. Deze databank wordt via accountmanagers beschikbaar gesteld aan het intermediair. “We gaan er nu actief mee de markt op en willen ook inzichtelijk maken voor het intermediair waar nog hiaten zijn in de regelingen”, aldus Delta Lloyd.

Reageer op dit artikel