nieuws

Delta Lloyd en PGGM samen in verzekeringen

Archief

Delta Lloyd krijgt, via dochter Ohra, een meerderheidsbelang (van ten minste 70%) in de bestaande verzekeringsactiviteiten van het pensioenfonds PGGM. Daarnaast komt er een gezamenlijk verkoopapparaat voor employee-benefitsproducten.

Beide partijen hebben veel te winnen bij de vorige week aangekondigde nauwe samenwerking. Bij Delta Lloyd werd al jaren geleden samenwerking met pensioenfondsen tot prioriteit bestempeld, want in vergelijking met andere grote concerns had het weinig ingangen in die wereld. PGGM maakt zich via deze weg vrij van de beperktere speelruimte die aan pensioenfondsen is opgelegd (uit het oogpunt van een gelijk speelveld voor verzekeraars en pensioenfondsen) met betrekking tot de verkoop van verzekeringen aan deelnemers van pensioenfondsen. Zo mogen de adresbestanden van de pensioenfondsen niet gebruikt worden voor verzekeringsdoeleinden.
Conform wettelijk voorschrift heeft PGGM (930.000 deelnemers) per 1 januari jl. zijn verzekeringstak omgedoopt in Careon. Hierin zijn opgegaan de verzekeraars PGGM Leven en PGGM Schade. Samen waren deze in 2000 goed voor e 91,6 mln aan premie-inkomen.
Careon Advies
Voorts hebben PGGM en Delta Lloyd een intentieverklaring getekend voor de oprichting van een joint-venture Careon Advies. Hierin zal PGGM een nipt meerderheidsbelang (51%) nemen.
Werkgevers en werknemers in de sector zorg en welzijn krijgen de mogelijkheid om via Careon een breed pakket aan financiële producten en diensten af te nemen op het terrein van employee-benefits. Genoemd worden allerlei soorten verzekeringen en spaarproducten, hypotheken en ook flexibele arbeidsvoorwaardenpakketten met bijvoorbeeld verlofspaarregelingen. De verzekeringsproducten worden geleverd door Delta Lloyd-dochter Ohra.
Delta Lloyd is al jaren bezig een sterkere positie te veroveren op de markt van employee-benefits. Dat ging zelfs zover, dat zij via een stafmedewerker (Harry Vogels) betrokken raakte bij de oprichting van vakbonden. Immers, tal van EB-regelingen hangen samen met (of zijn zelfs geregeld in) cao’s. (Zie AM 1/2, pag. 47).

Reageer op dit artikel