nieuws

Delta Lloyd en Agis maken afspraken met apothekers

Archief

Delta Lloyd Zorg, Ohra en Nuts hebben met een groep apothekers afspraken bereikt over een korting van 40% op de prijs van vijf veel verkochte geneesmiddelen. Agis en OZ hebben met individuele apothekers afspraken gemaakt.

De afspraken die Delta Lloyd heeft gemaakt betreffen vijf geneesmiddelen: Simvastatine, Omeprazol, Enalapril, anitidine en Paroxetine. Het zijn geneesmiddelen waarvan het octrooi is verlopen. Dit betekent dat de prijs er van vrij is. Voor nieuwe geneesmiddelen heeft een fabrikant namelijk een jaar of tien een octrooi, wat – vanwege zijn kosten om het middel te ontwikkelen – onder meer inhoudt dat hij een monopolie heeft en de prijs bepaalt. Na afloop van het octrooi mag het medicijn onder een eigen merknaam worden nagemaakt.
Delta Lloyd heeft de afspraken gemaakt met de Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken (VNA) die eigenaar is van 21 apotheken. De VNA neemt financieel deel in zestig apotheken. Verder zijn honderd apotheken bij de VNA aangesloten. Deze laatste twee groepen apothekers kunnen op vrijwillige basis deelnemen aan de afspraken met Delta Lloyd. De VNA die onder meer apothekers helpt bij overname van apotheken is voorstander van een ander, meer gedifferentieerd, beloningssysteem en dus van het afschaffen van de bonussen en kortingen.
Delta Lloyd hoopt met de afspraken veel geld te besparen. “Indien wij met alle apothekers in het land zulke afspraken zouden kunnen maken, zouden wij zo’n 40% op onze medicijnenkosten kunnen besparen”, zegt woordvoerder Hugo Broekman. “Dat komt neer op zo’n e 13 miljoen per jaar: e 8,1 miljoen bij Delta Lloyd, e 2,9 miljoen bij Ohra en e 4 miljoen in de Haagse regio bij ziekenfonds Nuts.”
Agis
Agis heeft onlangs met vierhonderd individuele apothekers een nieuwe overeenkomst gesloten. Het gaat om een vernieuwing van de bestaande contracten die Agis als ziekenfonds met apothekers moet sluiten. De nieuwe afspraken gelden vanaf 1 september tot het eind van het jaar. Hierbij gaat het vooral om een korting van 50% voor de vijf meest gebruikte geneesmiddelen.
Agis gaat de apotheken niet voorschrijven hoe zij moeten inkopen. “Daar zijn ze zelf immers erg goed in”, zegt woordvoerster Sabine van Aken. “Wij verlangen dan ook niet van hen – zoals de meeste verzekeraars doen – dat als de arts een bepaalde stof voorschrijft, zij het goedkoopste middel moeten leveren. Vaak is namelijk de korting of de bonus het hoogst als de apotheek bij een leverancier een pakketje van meerdere medicijnen afneemt. Wij vinden het prima dat de korting zo hoog mogelijk is. Als die maar aan de gebruikers terugvloeit.”
Apothekers die niet bereid zijn de vernieuwde overeenkomst met Agis te tekenen, krijgen van deze verzekeraar niet e 6,10 maar e 5,10 per recept. In dat geval krijgen zij ook geen vergoeding voor baxteren en steriele bereidingen (zie kader).
Agis stelt, dat het feit dat de ‘maatregel De Geus’ niet is doorgegaan, niet op verzekeraars of verzekerden kan worden afgewenteld. “Vooruitlopend op de invoering van de maatregel zijn de zorgverzekeraars in hun budget gekort met de verwachte opbrengst van de maatregel. Zoals bekend is de maatregel door gerechtelijke stappen van de KNMP nog steeds niet van kracht en daar is op termijn ook geen zicht op.”
OZ
OZ heeft als ziekenfonds met 120 apothekers in het kerngebied – West-Brabant, Zuid-Hollandse Eilanden en Zeeland – een contract. Deze apothekers is, als aanvulling op hun contract, gevraagd om op de vijf meest gebruikte medicijnen een korting te geven van 40%. Vorige week hadden nog slechts een stuk of twaalf apothekers het aanvullende contract ondertekend. Adjunct-directeur Joël Gijzen verwacht dat een dezer dagen zo’n twintig tot vijfentwintig apothekers het aanvullende contract zal hebben getekend. Veel meer zit er volgens hem niet in. “Onze contracten zijn dusdanig dat wij niet, zoals Agis, sanctiemogelijkheden hebben”, zegt hij desgevraagd. “Die mogelijkheden krijgen we pas bij de nieuwe contracten voor 2004.”
VGZ en CZ maakten onlangs afspraken met de apotheekservice van Etos (zie AM 15, pag. 7).
Beloning apothekers
Apothekers krijgen een vergoeding van maximaal e 6,10 per recept, ongeacht of daar veel werk aan is of niet. Hier bovenop worden extra vergoedingen gegeven voor onder meer het vervaardigen van ‘dagverpakkingen’ bestaande uit diverse medicijnen (baxteren) en voor steriele bereidingen. Verder bestaan hun inkomsten uit de marge op door de verzekeraars gedekte geneesmiddelen en uit de marges op de verkoop van onder meer niet-gedekte geneesmiddelen. Hieronder vallen ook de bonussen en kortingen van de farmaceutische industrie. Uit deze inkomsten moeten de apothekers al hun kosten betalen.
Minister De Geus wil dat apothekers gedeeltes van de bonussen en kortingen – via verzekeraars – laten terugvloeien naar de gebruikers. Deze ‘maatregel De Geus’ zou begin dit jaar worden ingevoerd. Door de val van het kabinet en door de tegenwerking van de KNMP, de koepelorganisatie van apothekers, is het daar echter nog niet van gekomen.
Verzekeraars willen met de afspraken met apothekers hun medicijnkosten verlagen.

Reageer op dit artikel