nieuws

Dela stevent af op megaverlies

Archief

’s Lands grootste uitvaartverzekeraar Dela stevent af op een recordverlies van vele tientallen miljoenen euro’s. De premies voor natura-uitvaartverzekeringen moeten fors omhoog, niet alleen bij Dela.

Zo zal concurrent Yarden voor het eerst in 22 jaar de premies voor bestaande polishouders (ongeveer 800.000) moeten gaan verhogen. Yarden geeft “dramatisch gestegen uitvaartkosten en slechte beleggingsresultaten” op als reden. De fusiecombinatie van AVVL en Nuva wil over de omvang van de premieverhoging nog geen mededelingen doen, maar door ingewijden wordt rekening gehouden met een stijging van zeker 20%.
De circa 2,3 miljoen verzekerden van Dela krijgen een premiestijging van 6,28% te verwerken. Monuta, een andere grote speler op de natura-uitvaartmarkt, gaat 5% meer premie vragen.
Megaverlies
Het dreigende megaverlies van Dela volgt op een al evenzeer zwaar negatief nettoresultaat over het boekjaar 2001, namelijk e -19,5 mln. Dela was daarmee de meest verliesgevende levensverzekeraar van ons land. Dit jaar zal het resultaat nog eens “fors negatiever” zijn, zo erkent directeur Dick Moll.
Door de gestegen uitvaartkosten moet Dela de voorziening voor lopende verzekeringen met liefst e 70 mln verhogen. In 2001 bedroeg deze (backservice)dotatie nog e 46 mln. “Die dotatie moeten we betalen uit de beleggingsresultaten. Maar we verliezen dit jaar op aandelenbeleggingen, als de AEX-index zo blijft als nu, ongeveer e 200 mln”, zo rekent Moll voor.
“We zullen onze reserves dus moeten aanspreken om dit te kunnen betalen. Daar zijn buffers natuurlijk voor, maar het is wel sneu om je vermogen in zo’n korte tijd zo drastisch te zien inkrimpen.” Volgens Moll is de dekkingsgraad van Dela nog ruim 110%.
Verkoop
Met de verkoop van natura-uitvaartverzekeringen gaat het wel goed: “Daar zit nog groei in.” Dela verwacht dit jaar wederom een nettogroei van het aantal verzekerden met 50.000, waardoor ruim 2,3 miljoen mensen bij de Eindhovense maatschappij zijn verzekerd.

Reageer op dit artikel