nieuws

Deel NVA-leden kent productieverplichting

Archief

Een deel van de NVA-leden heeft productieverplichtingen bij verzekeraars of brengt zelfs alle producten onder bij één aanbieder.

Althans, dat kan geconcludeerd worden uit een mini-enquête die Delta Lloyd heeft gehouden tijdens het onlangs gehouden NVA-congres in Nieuwegein. De stemming werd gehouden vóór en ná uitleg van Frank Elion (directievoorzitter Marketing en Verkoop) over de diverse soorten adviseurs die gaan ontstaan na invoering van de Wet Financiële Dienstverlening.
In eerste instantie bombardeerde 8% van de aanwezige NVA-leden zich tot ‘verbonden’ bemiddelaar en 3% tot ‘gebonden’ bemiddelaar. Na de uitleg van Elion hoe de vier categorieën er na invoering van de WFD in 2005 uitzien, bestempelde echter 2% zich als ‘verbonden’ bemiddelaar en 12% als ‘gebonden’. Een ‘verbonden’ bemiddelaar adviseert volgens Delta Lloyd per productcategorie producten van slechts één maatschappij; een ‘gebonden’ bemiddelaar adviseert een beperkt aantal verzekeraars en heeft productieverplichtingen. De uitkomst is opmerkelijk, omdat de NVA geen leden toestaat met productieverplichtingen; aandelenbelangen van verzekeraars zijn daarentegen geen bezwaar voor NVA-kantoren.
De enquête liet bij de ‘ongebonden’ bemiddelaars een flinke verschuiving zien. Vóór het verhaal van Elion achtte 12% van de NVA-leden zich ‘ongebonden maar partijdig’ bemiddelaar en 62% ‘ongebonden en onpartijdig’. Na de uitleg waren die percentages ineens 56% respectievelijk 30%. Het grote verschil: ‘partijdig advies’ is advies namens een beperkt aantal maatschappijen en ‘onpartijdig’ is advies namens een toereikend aantal verzekeraars.

Reageer op dit artikel