nieuws

De Welten Groep groeit naar 450 medewerkers

Archief

De Welten Groep, actief op het gebied van opleidingen en detachering, heeft afgelopen jaar 201 medewerkers aangenomen. Het totale aantal medewerkers is daarmee op 450 uitgekomen.

De Welten Groep biedt interim oplossingen voor onder meer extra bezetting tijdens piekdrukte, vervanging bij ziekte en verlof, het wegwerken van achterstanden, de ontwikkeling of implementatie van nieuwe procedures en systemen, acties en nieuwe activiteiten en bij doorvoering van reorganisaties.
De Welten Groep, met vestigingen in Nederland, Duitsland en Spanje, heeft vier werkmaatschappijen: Retail (120 medewerkers), Business Banking (100 medewerkers), Hypotheek en Financieel advies (140 medewerkers) en Verzekeringen (40 medewerkers). Via deze werkmaatschappijen worden de medewerkers tijdelijk uitgeleend aan de opdrachtgevers. De groep heeft ook een eigen opleidingsinstituut (20 medewerkers), dat aan de basis stond van de huidige organisatie,.
De groei van De Welten Groep is volgens woordvoerder Rianne van Breemen makkelijk te verklaren. “Als banken en verzekeraars in een laagconjunctuur zitten, dan zitten wij in een hoogconjunctuur. Door de fusies en reorganisaties bij banken en verzekeraars worden er werknemers boventallig, maar het werk blijft wel liggen. Daarnaast was er een booming hypotheekmarkt met lage hypotheekrentes.”
Ook voor de toekomst voorziet Van Breemen geen problemen. “Ik zie niet snel gebeuren dat banken en verzekeraars weer zelf mensen gaan aannemen. Zij zullen van onze diensten gebruik blijven maken.”
Verlies
De ommekeer voor De Welten Groep lijkt op het juiste moment te komen. Het jaar 2002 werd afgesloten met een verlies van e -0,2 (0,6) mln en een bruto omzetresultaat van e 3,0 (7,0) mln.
“Over 2003 zijn we tevreden. Het jaar 2002 was eenmalig een slecht jaar. Door reorganisaties en heroriëntatie hebben we een aantal kosten vervroegd genomen. In 2003 hebben we een dikke e 20 mln omzet gedraaid en een nettoresultaat van 10%. De groei zit vooral in de bankenkant. Nieuwe accounts als ABN Amro en Achmea hebben ons veel werk opgeleverd. Traditioneel zijn we sterk vertegenwoordigd bij de Rabobank, een van onze aandeelhouders”, vertelt financieel directeur Jan Breukers.

Reageer op dit artikel