nieuws

De Unie: wel salarisverhoging, maar geen pensioenpremie bij Delta

Archief

De Unie: wel salarisverhoging, maar geen pensioenpremie bij Delta

Lloyd
Vakbond De Unie gaat er vanuit dat Delta Lloyd de gemaakte afspraken in de concern-cao nakomt. Dat betekent dat de werknemers er per 1 december 2,5% loon bij krijgen, maar dat ze géén pensioenpremie hoeven te gaan betalen.
In de eerste concern-cao voor Delta Lloyd hebben partijen afgesproken dat de inkomensaanpassing uit de cao voor het verzekeringsbedrijf gevolgd zouden worden. Deze afspraak heeft een eenmalig karakter.
Volgens De Unie hebben andere elementen uit de bedrijfstak-cao geen invloed op deze afspraak. “Dus ook de afspraken over pensioenpremie niet”, stelt bestuurder Daan Leeman.
Volgens Unie-bestuurder Gerwin van der Lei denkt Delta Lloyd daar nu anders over “Zij zien dat bij diverse partijen een eigen bijdrage in de pensioenpremie wordt ingevoerd. Bij Delta Lloyd echter niet. Kennelijk leeft het idee dat ze de boot gemist hebben. De afspraken zijn echter heel duidelijk. Bij Delta Lloyd is een premievrij pensioen afgesproken en daar wordt niet aan getornd. Voor wat betreft de loonsverhoging heeft Delta Lloyd zich geconformeerd aan afspraken die in de bedrijfstak-cao zouden worden afgesproken. Dat is 2,5% geworden per 1 december.”
Delta lloyd heeft een gesprek aangevraagd met de vakbonden. “Wij willen best met ze praten. Maar afspraak is afspraak”, aldus Van der Lei. Kader
Fortis Bank legt eindbod neer
Fortis Bank Nederland (FBN) en de vakbonden zijn niet tot overeenstemming gekomen met betrekking tot een nieuwe cao. FBN heeft een eindbod neergelegd, waarover de leden nu moeten gaan stemmen.
Het eindbod bevat onder meer een loonsverhoging van 2,5% per 1 december en een geleidelijke invoering van een werknemersbijdrage aan de pensioenpremie. Werknemers gaan een bijdrage betalen, zodra de pensioenlasten boven 20% van de pensioengrondslag uitkomen. Verder wordt een studie verricht naar de consequenties van een eventuele afkoop van de garantieregeling in de pensioenregeling. Het eindbod lijkt sterk op het bereikte resultaat in de cao voor het verzekeringsbedrijf.

Reageer op dit artikel