nieuws

De Unie: ‘uitbesteden midoffice AXA is een gok’

Archief

“Het is een beetje een gok of de uitbesteding van de midoffice-activiteiten van het AXA schadebedrijf tot de gewenste resultaatverbetering leidt die Frankrijk graag ziet”, zegt Pelle Suringa, bestuurder van vakbond De Unie. “Het lost wel het managementprobleem op.”

AXA gaat zijn schadeverzekeringsbedrijf drastisch reorganiseren om “op korte termijn een optimale dienstverlening te realiseren”. De efficiency-operatie heeft tot gevolg dat het personeelsbestand van AXA Schade krimpt van 270 naar 130 fte’s. Door de uitbesteding van de midoffice-activiteiten (acceptatie en schadebehandeling) gaan vijftig medewerkers tegen dezelfde arbeidsvoorwaarden over naar Vandien Service Provider in Alphen aan den Rijn. Verder zullen er 53 fte’s (65 medewerkers) vervallen.
Voor de vakbonden kwam de uitbesteding als een verrassing. Deze reorganisatie komt bovenop de al eerder aangekondigde herstructurering van het schadebedrijf. Toen werd nog aangekondigd dat het schadebedrijf zou worden onderverdeeld in drie business-units, te weten een frontoffice (marketing, sales en ‘new business’), midoffice (acceptatie, schadebehandeling en polisopmaak) en backoffice (verzekeringstechnische expertise en kennis).
Volgens Khalid Darweesh, lid van de groepsraad van AXA en nu verantwoordelijk voor uitvoering van de herstructurering van het schadebedrijf, is dit geen nieuwe reorganisatie. “Het is een stap verder in de plannen die er al lagen en waarvoor we ook al overeenstemming hadden bereikt met de ondernemingsraad.”
Vakbond De Unie noemt de uitbesteding van de midoffice “een beetje een gok”. “Het is geen garantie dat daardoor de resultaten zullen verbeteren. De problemen van AXA Schade vloeien voort uit een drietal zaken, namelijk problemen in de administratieve organisatie, een managementprobleem en een aantal ‘oude dossiers’ die de resultaten drukken.” Volgens Suringa speelt verder de overname van Guardian vorig jaar nog een rol, evenals de verschillen in bedrijfscultuur tussen Rotterdam en Amsterdam. “Ik vergelijk het maar met het Nederlands voetbalelftal. Individueel lopen er sterspelers rond met veel kwaliteiten, maar de samenwerking ontbreekt nog. Het is nog geen team.” Darweesh: “Tussen de overname van Guardian vorig jaar en de problemen in het schadebedrijf is geen directe link te leggen. Het moge duidelijk zijn dat we door deze reorganisatie de administratieve problemen het hoofd willen bieden.”
Godfried Barnasconi, eveneens lid van de groepsraad met onder meer ‘personeel’ in zijn portefeuille, herkent de opmerking van de vakbond over de cultuurverschillen. “We hebben de afgelopen jaren een aantal fusies voor onze kiezen gehad. Wat dat betreft zitten we echt uit te kijken naar de verhuizing richting Utrecht eind dit jaar. Dan kunnen we starten met het nieuwe AXA.”
Sociale gevolgen
AXA en de vakbonden zijn inmiddels overeengekomen dat de vijftig medewerkers die overgaan naar Vandien in Alphen aan den Rijn, dezelfde arbeidsvoorwaarden behouden. Suringa: “Als blijkt dat de medewerkers die nu overgaan naar Vandien over een jaar of twee toch niet kunnen aarden in hun nieuwe werkomgeving, dan willen wij dat zij opnieuw bemiddeld kunnen worden binnen AXA.” Suringa loopt daarmee vooruit op de gesprekken die nog gaande zijn tussen AXA en de bonden.
Voor de 53 fte’s (65 werknemers) die verdwijnen, wil de vakbond herplaatsing van de medewerkers. Voor medewerkers die toch ontslagen moeten worden, zou een “honderd procent kantonrechtersformule” moeten gelden, als ze op vrijwillige basis AXA verlaten en geen gebruik maken van de bemiddeling. Wordt de medewerker na bemiddelingspogingen – die als het aan De Unie ligt achttien maanden in beslag mogen nemen – toch boventallig, dan moet er sprake zijn van een “afgetopte kantonrechtersformule”. Voor medewerkers van 55 jaar en ouder wil de vakbond een aparte regeling afspreken. Bijvoorbeeld een pre-vutregeling.
Leo Dooper
Vanuit zijn huis in het Gelderse Heelsum weigert Leo Dooper het inzicht in het geschil met AXA te vergroten. “Ik geef geen enkel antwoord op welke vraag dan ook.” Op vragen over de oorzaak van het conflict, het snijden in het schadebedrijf van AXA en zijn verdere toekomst antwoordt Dooper steevast met “geen enkel commentaar”. Wel wil hij bevestigen nog met AXA in onderhandeling te zijn over de afwikkeling van zijn arbeidsovereenkomst.
Volgens Suringa is de reorganisatie van het schadebedrijf niet de oorzaak van het vertrek van Leo Dooper. “Het is natuurlijk wel vreemd dat bij het aantreden van Dooper, Godfried Barnasconi nog zei dat er een zwaargewicht was aangetrokken om de problemen in het schadebedrijf het hoofd te bieden. Maar Dooper was een troubleshooter, ingehuurd om de problemen bij het schadebedrijf inzichtelijk te maken. Wat ze nu nodig hebben, is een goede manager.” Zowel Barnasconi als Darweesh weigeren commentaar te geven op het vertrek van Dooper. Bestuursvoorzitter Pierre Lefèvre neemt tijdelijk de taken van Leo Dooper binnen het schadebedrijf voor zijn rekening.

Reageer op dit artikel