nieuws

De Koning Gans snel weg bij RVS

Archief

Philip de Koning Gans vertrekt eind dit jaar bij RVS en gaat met pensioen. Hij werd er juli vorig jaar directievoorzitter en zei toen zijn pensioen te hebben gepland in 2006.

Drie van de vier resterende RVS-directieleden vertrekken eveneens. “Dat heeft te maken met de reorganisatie binnen ING”, aldus woordvoerder Jaap van Dorp. “Er is straks geen echte RVS-directie meer, maar één directie voor de ING-divisie Retail.”
Naast De Koning Gans vertrekken ook Inge van Hoek, Floris Elias en John Heller uit Ede. Van Hoek (ex-Tiel Utrecht) vertrekt naar pensioenuitvoerder ING Pension Services, terwijl de toekomst van Heller nog onduidelijk is. Floris Elias gaat een directiefunctie vervullen binnen – wat ING opvallend direct betiteld als – “onze captive-organisatie”. Frits van Bruggen blijft binnen de nieuwe business-unit ING Retail verantwoordelijk voor RVS Verkoop.
Onder druk van de rendementseisen van ING heeft RVS afgelopen voorjaar net een flinke reorganisatie achter de rug die zo’n 170 medewerkers hun baan heeft gekocht. De RVS-adviseurs, die in aantal zijn afgenomen van bijna duizend tot ruim achthonderd, zijn bovendien geconfronteerd met opgeschroefde productie-eisen.
ING-structuur
Komend najaar wil ING Nederland zijn nieuwe divisiestructuur hebben ingericht. De huidige 27 bedrijfsonderdelen worden ondergebracht in vier divisies (Retail, Wholesale, Intermediair en Operations/IT), die elk aangestuurd zullen worden als één bedrijf. ING Nederland verwacht tussen nu en 2005 een geleidelijke vermindering van het aantal arbeidsplaatsen (nu 30.000). Natuurlijk verloop en een reductie van externe krachten moeten daarvoor zorgen. Van verhuizingen van medewerkers zal alleen op kleine schaal sprake zijn.
Onder de divisie Retail vallen de labels RVS en Postbank. Zoals gezegd valt het onderdeel RVS Verkoop onder huidig RVS-directielid Frits van Bruggen. Voor Marketing en Midoffice RVS is Martijn Gribnau benoemd tot ‘trekker’, de persoon die zorgt voor een gedetailleerd plan voor de inrichting van dit bedrijfsonderdeel. Voor de onderdelen Marketing Postbank en Verkoop Postbank zijn Eric Robles respectievelijk Eric Drok aangesteld als ‘trekker’.
Binnen de divisie Wholesale krijgt Rutger Koopmans, nu directielid van Nationale-Nederlanden (NN), een plek als leidsman van het onderdeel ING Corporate Clients. Binnen de divisie Intermediair, die onder leiding staat van NN-topman Bert Richaers, zijn de volgende ‘trekkers’ benoemd: Freek Wansink (verkoop), Michael Koutstaal (intermediaire marketing), Adriaan Frijters (Movir), Merel Engelbert van Bevervoorde (wholesale verzekeringen en EB Europa), Ferdi Jonkman (Regio Bank, captives, ACT, midoffice banking en hypotheken), Marc van der Ploeg (InterAdvies), Hans Kadiks (midoffice verzekeringen en competence-center verzekeringen) en Age Miedema (operations verzekeringen).
Philip de Koning Gans: pensioen was gepland in 2006.

Reageer op dit artikel