nieuws

De Hoop op winst

Archief

De Hoop, herverzekeraar van bijzondere levenrisico’s, heeft vorig jaar wederom een positief nettoresultaat geboekt.

Het nettoresultaat van De Hoop lag lager dan een jaar eerder: e 1,9 (2,5) mln. Een incidentele belastingbate in 2001 veroorzaakt dit verschil. De aandeelhouders, Aegon, Nationale-Nederlanden en Onderlinge ‘s-Gravenhage, mogen een winstdeling van in totaal e 1,5 (2,1) mln verwelkomen. De solvabiliteit bedraagt e 44 mln, waar e 2,4 mln is vereist.
Het brutopremie-inkomen van De Hoop bedroeg e 5,4 (5,6) mln, waarvan e 4,4 (4,3) mln voor eigen rekening. De verzekeringsportefeuille, afkomstig uit 333.245 herverzekeringspolissen, steeg met 6,8% tot e 312 mln verzekerd kapitaal: tegenover een productie van e 49 (36) mln stond een gelijkblijvend royementscijfer van e 24 mln.

Reageer op dit artikel