nieuws

De hobbyboer uit Hoevelaken

Archief

De hobbyboer uit Hoevelaken

Jurjen Oosterbaan Martinius is in de afgelopen maand in ons land wereldberoemd geworden. Kent de assurantiebranche de voormalige stafmedewerker van de NVA vooral als mede-oprichter en huidig directeur van Bureau D&O, het grote publiek kent hem als de ‘hobbyboer uit Hoevelaken’.
Het was immers Oosterbaan Martinius die een kort geding tegen de staat aanspande om te voorkomen dat zijn pluimvee zou worden geruimd. Hij verloor echter dat geding en vervolgens gingen de ruimers in het kader van de Vogelpest-preventie zijn deur niet voorbij. Vorige week dinsdag kwamen de ‘maanmannetjes’ van de Algemene Inspectiedienst (AID) bij hem op het erf om de kippen en ganzen op te halen.
Actievoerders lieten weten dat Oosterbaan Martinius in de boeien zou zijn geslagen, maar het persbureau ANP wist direct al te melden dat Oosterbaan dit ontkende. “Hij zei dat hij geen verzet heeft geboden en correct is behandeld.”
Jurist Oosterbaan, die ooit begon bij SRK Rechtsbijstand, was in de afgelopen weken te zien en te horen in allerlei media, van radio en televisie tot landelijke en regionale dagbladen. Eén krantenfoto is van een schilderachtige schoonheid: een man in maatpak met hond bij het onderkomen van zijn pluimvee. Soms zegt een foto meer dan duizend woorden en dat lijkt ons hier absoluut van toepassing. Het gironummer is….
Assurantie Hockey op 5 september
Het jaarlijkse Assurantie Hockey Toernooi op de velden van Klein Zwitserland in Den Haag wordt ditmaal op vrijdag 5 september gehouden. Het toernooi wordt door een geheel nieuw organisatiecomité bestierd. Jarenlang bestond het bestuur uit Ed, Jack en Thomas Fanoy, Bervin Janssen en Han van Olphen, maar zij hebben het estafettestokje onlangs doorgegeven aan Ruud Patoir (Patoir & Van der Vlugt, voorzitter), Remco van Os (Axent Aegon, penningmeester), Wim Wakkerman (GAB Robins, technische zaken), Alexander Breitbarth (Bloemers, sponsoring) en Thomas Koenders (De Hypotheekdesk, facilities).
Voor meer informatie en aanmeldingen : r.patoir&patoirvlugt.nl of wim_wakkerman@gabrobins.nl
Veel animo voor Assurmada 2003
Er bestaat heel veel animo voor de zesde editie van AssurMada, de jaarlijkse oversteek naar het Britse Lowestoft door zeiljachten die worden bemand door mensen die werkzaam zijn in de assurantiewereld. Vorige week hadden zich al twintig schippers aangemeld. In de haven van Lowestoft is ruimte voor maximaal 25 pleziervaartuigen.
Ook zogeheten opstappers zijn welkom bij dit branche-evenement, dat duurt van donderdag 12 juni tot en met maandag 16 juni. Voor meer informatie: www.assurmada.nl
Wat is het nu?
Bij Sijbersma’s Assurantiën in Damwoude keken ze vreemd op toen een cliënt de verzekeringspapieren van zijn auto presenteerde. Op het door ANWB Assurantiën afgegeven polisblad prijkte achter de omschrijving merk/model/uitvoering: ‘Opel Escort 1.3’.
Samen het allerleukste assurantieboekje maken!
In de vaak als ‘saai’ en ‘grijs’ bestempelde verzekeringsbranche valt ook best genoeg te lachen. Daarvan kun je het nodige proeven bij het doornemen van 25 jaargangen Jus d’Assurance. Inderdaad, de rubriek is net zo oud als het blad zelf (kleine correctie: de eerste aflevering verscheen in het tweede nummer).
Ter gelegenheid van ons zilveren jubileum, waarvan de officiële datum 25 januari 2004 is, wil AssurantieMagazine onder meer een boekje uitbrengen dat als werktitel meekrijgt ‘Het beste uit 25 jaar Jus d’Assurance’.
De inhoud wordt echter nadrukkelijk niet beperkt tot hetgeen in die rubriek is verschenen. Wij willen er trouwens graag een boekje van maken onder het motto “voor en door de lezers en lezeressen”. Hierbij wordt iedereen dus van harte uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan het boekje over 25 jaar plezier in assurantieland. Het kan gaan om sappige anekdotes van al dan niet waar gebeurde evenementen, tekeningen, foto’s, limericks et cetera. Als het maar ten minste goed is voor een glimlach.
Als tegenprestatie krijgt iedereen van wie een bijdrage of suggestie wordt geplaatst, een gratis exemplaar van het boekje. (Bij min of meer identieke inzendingen geldt deze toezegging uiteraard voor de eerste meedenk(st)er!)
Inzendingen kunnen worden gericht aan
Redactie AssurantieMagazine
t.a.v. Jus d’Assurance
Postbus 4
2400 MA Alphen aan den Rijn
Het kan ook per fax (0172-422.892) of per e-mail: redactie@amweb.nl. VIJFDE KOLOM AM gaat alweer een boekje open doen

Reageer op dit artikel